maandag 25 september 2017

Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 10: plantagedirecteur beschuldigd van verkrachting van slavinnen
De afgelopen tijd kon men als vrijwilliger helpen om de Surinaamse slavenregisters openbaar te maken. In deze registers werden de geboorte, aankoop, sterfte en verkoop van slaafgemaakten bijgehouden. Maar wat zijn de verhalen achter deze kille boekhouding? In deze tiendelige blog wordt de (soms schokkende) ontdekkingsreis beschreven van één van deze vrijwilligers.

Strafzaak tegen plantagedirecteur Thomas Sevenoaks inzake seksuele betrekkingen met slavinnen
Vandaag een scan van ene T. van Sevenoaks onder ogen gekregen. Toen ik op Google naar deze naam zocht, kwam ik bij het Stadsarchief Amsterdam uit waar een gerechtelijke uitspraak te vinden is met de naam 'Vonnis Sevenoaks'. Het gaat hier om ene Thomas Sevenoaks, directeur en administrateur van plantage Wederzorg, die genoemd wordt in verband met een strafproces dat in 1841 tegen hem was aangespannen door het Gerechtshof van Suriname. Sevenoaks werd ervan beschuldigd gedurende de twaalf jaren dat hij op de plantage verbleef, seksueel contact te hebben gehad met zeer veel slavinnen. Kortom, hij had een groot aantal slavinnen verkracht of seksueel misbruikt. 

''dat de beklaagde gedurende dien tijd, met zeer veele slavinnen van dat effect vleeschelijke gemeenschap heeft gehad. Dat zulks bepaaldelijk het geval was met de slavinnen Sabina, Flora, Calesta, Hendrina, Frederica, Patientie, Louisa, Pietje, Francina, Cina, Minosabie, Mietje, Fortuina, Lisette, Europa, Sophia, Christina en Louisa, alle van de plantaadje Wederzorg, en van welke door hem de acht eerstgenoemde zijn ontmaagd.''

Het schokkende is dat men zich niet druk maakte om het feit dat Sevenoaks de vrouwen had misbruikt, maar over de mogelijke gevolgen die dit gedrag kon hebben. De rechtbank achtte de beweringen van de slavinnen dat de beklaagde hen voor straf had misbruikt, omdat zij niet aan zijn lusten wilden toegeven of omdat een aantal van hen een relatie had met een andere man, niet bewezen:

''Overwegende dat het niet is gebleken, dat de door verscheidene der genoemde slavinnen van den beklaagden ondergane straf, zoo als zij beweren, was toe te schrijven aan des beklaagden misnoegdheid, uit hoofde zij zich aan zijnen lust niet wilden onderwerpen, of omdat zij met andere mannen gemeenschap hadden...''

Seksueel contact met slavinnen was nadrukkelijk verboden volgens artikel negen van het plantaadje reglement, vervat in de Publicatie van 31 augustus 1784: Eigenaren, administrateurs of bediendes van plantages hadden de plicht er voor te zorgen dat vermenging van blanken met slavinnen voorkomen werd, want dit kon onrust en opstanden tot gevolg hebben. Degenen die zich aan deze plicht onttrokken riskeerden een boete van 200 gulden.

De rechtbank veroordeelde Sevenoaks tot ''eene geld boete van twee honderd gulden oud Surinaamsch geld of vier en Zestig Gulden, een en vijftig centen Nederlandsch courant.'' Verder werd hij ontheven van zijn taken op de plantage Wederzorg en mocht hij zich daar niet meer vertonen, anders zou hij met harde hand verwijderd worden.


___________________________________________________________________________________________________________Bronnen:Geen opmerkingen:

Een reactie posten