zaterdag 15 juli 2017

Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 2: Illegale slavenhandel


Enige tijd geleden kon men als vrijwilliger helpen om de Surinaamse slavenregisters openbaar te maken. In deze registers werden de geboorte, aankoop, sterfte en verkoop van slaafgemaakten bijgehouden. Maar wat zijn de verhalen achter deze kille boekhouding?  In deze tiendelige blog wordt de (soms schokkende) ontdekkingsreis beschreven van één van deze vrijwilligers.

Het Gemengd Gerechtshof tot wering van de slavenhandel
Vandaag een register van de Plantage Bentshope van de Engelsman John Bent onder ogen gekregen. Bij het zoeken naar deze naam op internet kwam ik het volgende tegen: In mei 1818 sloten het Verenigd Koninkrijk en Nederland een Brits-Nederlands verdrag ter wering van de slavenhandel. Ten einde dit verdrag te handhaven werd in Suriname Het Gemengd Gerechtshof tot wering van de slavenhandel ingesteld dat erop toe moest zien dat illegale slavenhandel werd bestraft. Dit tot grote ergernis van veel Nederlandse grondeigenaren. 

De eigenaar van Bentshoop, John Bent, verscheen in 1833 als aanklager voor het Engelse gerechtshof omdat hij ene Nicholson ervan beschuldigde met geweld een aantal slaven te hebben willen vervoeren vanuit de Britse kolonie Berbice en dat hij hierbij een in de buurt gelegen schoener bij zijn plannetjes had willen betrekken. De zaak bleek buiten de competentie van het gerechtshof te vallen en werd overgeheveld naar de Nederlandse Gouverneur-Generaal van Suriname, E.L. baron van Heeckeren. Deze beschuldigde Bent ervan om het Engelse en Nederlandse gezag tegen elkaar op te willen zetten en wilde niks van zijn beschuldigingen weten. Voor straf werd Bent van zijn burgerrechten beroofd en er werd hem te kennen gegeven op zijn tellen te passen op straffe van verbanning. Bent werd in 1836 weer in ere hersteld en kwam uiteindelijk weer op vriendschappelijk voet te staan met van Heeckeren.

Lees ook:
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 1
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 3
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 4
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 5
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 6
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 7
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 8
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 9
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 10

Het zwarte verleden: Slavenopstanden in de Nederlandse geschiedenis

______________________________________________________________________________________________________

Bronnen:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten