maandag 17 januari 2022

De vergeten Chinese overlevenden van de Titanic (1912)


Door de film en blockbuster Titanic van James Cameron uit 1997 weet vrijwel iedereen wel van de grote scheepsramp in 1912. Wat veel mensen echter niet weten, is dat er acht Chinese zeelieden aan boord van het rampzalige schip meevoeren. Zes van hen overleefden de scheepsramp. 

De acht Chinezen waren als passagiers aan boord gegaan om in Amerika werk te zoeken. Tijdens de ramp wisten vijf van hen, Ah Lam, Chung Foo, Chang Chi, Ling Hee en Lee Bing per reddingsboot te ontsnappen. De zesde, Fang Lang, kwam in de oceaan terecht en wist zich vast te houden aan een stuk drijfhout. De overige twee Chinezen, Lan Lam en Li Ling, overleefden de ramp niet. In de Amerikaanse media werden de overlevenden negatief afgeschilderd. Er werd ten onrechte beweerd dat ze zich als vrouwen hadden voorgedaan en zich onder de stoelen van een reddingsboot hadden verstopt. 

Wegens de Chinese Exclusian Act mochten de mannen niet doorreizen naar New York. Ze werden vastgehouden en vervolgens met een boot naar Cuba verscheept. In die tijd werden Chinezen namelijk als een bedreiging gezien van de westerse cultuur en het christendom ('The Yellow Peril' of 'Het Gele Gevaar'). De algemene opvatting was dat Chinezen zo erg van 'het witte ras' verschilden, dat ze niet konden integreren in de witte Amerikaanse maatschappij. Doordat ze doorgaans bij elkaar in dezelfde wijken gingen wonen, kwamen er geruchten op gang dat de wijken een broeinest voor prostitutie, gokken en opium waren. Het gevolg was dat er in die periode veel geweld tegen Chinezen werd gebruikt.

Na deze tragedie verspreidden de zes mannen zich over verschillende windstreken. Alleen Fang Lang kwam uiteindelijk in de Verenigde Staten (Milwaukee) terecht waar hij onder de naam Fong Wing Sun een nieuw leven wist op te bouwen.

De documentaire The Six van Arthur Jones gaat over het verhaal van deze zes Chinese mannen. Hier is de trailer te zien:Lees ook:

De vergeten Chinese zeelieden in dienst van de Britse koopvaardij

__________________________________________________________________________________

Bronnen:

Feng, Z., & Wang, Y. (2021, 16 april). Titanic: Searching for the “missing” Chinese survivors. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56755614

Kanthor, R. (2021, 4 juni). A new film explores the stories of 6 men from China who survived the Titanic sinking. The World. https://theworld.org/stories/2021-06-04/new-film-explores-stories-6-men-china-who-survived-titanic-sinking

Phuong Le, P. (2021, 16 november). The Six review – the Chinese survivors who were written out of the Titanic narrative. The Guardian. https://www.theguardian.com/film/2021/nov/16/the-six-review-the-chinese-survivors-who-were-written-out-of-the-titanic-narrative