zondag 16 juli 2017

Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 3: De familie Insinger


Enige tijd geleden kon men als vrijwilliger helpen om de Surinaamse slavenregisters openbaar te maken. In deze registers werden de geboorte, aankoop, sterfte en verkoop van slaafgemaakten bijgehouden. Maar wat zijn de verhalen achter deze kille boekhouding? In deze tiendelige blog wordt de (soms schokkende) ontdekkingsreis beschreven van één van deze vrijwilligers.

Plantage Beekvliet en de familie Insinger
Vandaag gestuit op plantage Beekvliet. Bij nader onderzoek op internet blijkt dat er een band bestaat met de familie Insinger, van de bekende bank Insinger de Beaufort, één van de oudste private banken van Nederland. Eén van de stichters van deze bank, toen nog Insinger en Prins geheten, was Herman Albrecht Insinger (1757-1805). Hij specialiseerde zich in het afwikkelen van erfenissen en het verstrekken van leningen aan plantagehouders in West-Indië (Suriname en de Antillen). Beekvliet was één van de vele Surinaamse plantages die hij en zijn nakomelingen in het kader van deze werkzaamheden in beheer hadden. In het archief van de bank bevinden zich inventarissen van plantage Beekvliet. In één van deze inventarissen wordt gesproken over zes stuks slaven die levend verbrand zijn en twee stuks die door syfillis (venussziekten genoemd) verrot zijn. Slaven die niet meer zo hard konden werken door ziekte of ouderdom werden 'malinkers' genoemd.Lees ook:
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 1
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 2
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 4
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 5
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 6
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 7
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 8
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 9
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters - Dag 10

Het zwarte verleden: Slavenopstanden in de Nederlandse geschiedenis

___________________________________________________________________________________
Bronnen:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten