vrijdag 23 december 2016

Het beroemde Amerikaanse kerstgedicht 'De Nacht voor Kerst' ('Twas the Night Before Christmas')

In 1823 verscheen in de New Yorkse krant “Troy Sentinel” het anonieme gedicht “Twas the Night Before Christmas” (ook wel “A Visit from St. Nicholas” genoemd). Clement Clarke Moore, een professor in de Oosterse en Griekse literatuur, kwam in 1837 naar voren als de auteur van het werk. Er zijn echter mensen die hieraan twijfelen en het gedicht aan Henry Livingston Jr toeschrijven. Men denkt dat het gedicht geïnspireerd is op het oudste Amerikaanse kerstgedicht, Old Santaclaus with much delight uit 1821. Het is in Amerika van grote invloed geweest op het hedendaagse beeld dat er van de Kerstman bestaat. Voorbeelden hiervan zijn de 8 rendieren met hun namen (Rudolf werd pas in 1939 toegevoegd) en het feit dat de Kerstman cadeautjes via de schoorsteen brengt. Daarnaast is het bij veel Amerikaanse scholen en gezinnen een traditie om het gedicht met kerst voor te lezen.

De nacht voor Kerstmis
Door Clement Clarke Moore

‘t Was de nacht voor Kerst, in het hele huis,
Verroerde geen enkel wezen zich, zelfs geen muis;
De sokken met zorg opgehangen bij de schouw,
In de hoop dat de Kerstman snel arriveren zou;

De kinderen lagen lekker knus opgerold in hun bed,
Dansende beelden van suikerpruimen in hun hoofdjes vastgezet,
Mama haar sjaal om, ik mijn muts opgedaan,
Wilden net een lange winterslaap ingaan –

Toen er een luid geklepper klonk buiten op het gras,
Ik sprong uit bed om te zien wat er was.
Als in een flits kwam ik bij het venster aan,
Gooide de luiken open, en omhoog ging het schuifraam.

De maan op de borst van de vers gevallen sneeuw gevleid,
Gaf alles beneden de glans die ‘n middag verspreidt;
Dan, alsof mijn ogen dwalende zijn,
Zie ik een miniatuurslee en acht rendieren, zó klein,

Een kleine oude bestuurder, zo levendig en snel,
Dat moet de Kerstman zijn, wist ik in een tel.
Zijn rendieren vlogen sneller dan een adelaar,
En hij floot, schreeuwde en riep achterelkaar:

“Nu! Dasher, nu! Dancer, nu! Prancer, en Vixen,
Hup! Comet, hup! Cupid, hup! Prancer en Blixem;
“Over de heg! En de muur op!
“In galop! In galop jullie! In galop!”

Zoals droge bladeren opvliegen voor een razende orkaan,
En als ze een obstakel tegenkomen, de lucht ingaan
Zo naar het dak vloog de rendierslee,                      
Vol met speelgoed, en de Kerstman ook nog mee.       
                                                                                                        
En toen, in een wenk, hoorde ik op de nok
Van iedere kleine hoef het gesteiger en gebok.
Ik trok mijn hoofd terug, keek om me heen,
Daar sprong de Kerstman uit de schoorsteen: 

Hij was gehuld in bont, van top tot teen,
Met een laag as en roet eroverheen;
Over zijn schouders een bundel speelgoed,
Net een venter die zijn waren tonen moet:

Zijn ogen - ze twinkelden! Zijn kuiltjes hoe fris!
Zijn wangen als rozen, zijn neus die net een kers is; 
Zijn grappige mondje als een boog opgetrokken,
De baard van zijn kin zo wit als sneeuwvlokken;

De steel van een pijp stevig in zijn mond,
Als een krans danste de rook zijn hoofd rond.
Hij had een breed gezicht, een rond buikje daarbij
Dat schudde als hij lachte, als een kom vol gelei:

Hij was mollig en rond, een echte vrolijke oude elf,
En ik lachte toen ik hem zag, in weerwil van mezelf;
Een knipoog en een draai van zijn hoofd
Hadden me snel van mijn zorgen beroofd.

Hij sprak geen woord, was meteen druk,
Vulde alle sokken; toen draaide hij zich om met een ruk,
Hij legde zijn vinger op zijn lippen
En knikte, om daarna door de schoorsteen te glippen.

Hij sprong op zijn slee, riep zijn team fluitend aan,
En weg vlogen ze, als distelpluis hiervandaan:
Maar ik hoorde hem roepen, voordat hij verdween -
“Een Gelukkig Kerstfeest en een goede nacht iedereen.”

© 2016 BreinWekker. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 


Kijk en luister hier naar het gedicht met oude illustraties:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten