woensdag 11 december 2019

Het oudste geïllustreerde Amerikaanse verhaal over de Kerstman: 'Old Santeclaus with much delight' (1821)

Het gedicht Old Santeclaus with much delight werd twee jaar eerder dan de kerstklassieker Twas the Night Before Christmas (A Visit from St. Nicholas) van Clement Clarke Moore gepubliceerd. Men denkt dat dit gedicht als inspiratie diende voor Moore. Het is het eerste gedicht of verhaal waarin de Kerstman op kerstavond (in plaats van op 6 december) arriveert op een slee met rendieren. De illustraties bij het gedicht zijn de eerste afbeeldingen die er van de figuur van de Kerstman zijn gemaakt. Hiervoor werd hij nog als de heilige bisschop Sint Nicolaas afgebeeld. Het gedicht met acht illustraties, eigenlijk The Children’s Friend: A New-Year’s Present to the Little Ones from Five to Twelve geheten, werd door William B. Gilley anoniem uitgegeven in New York in de vorm van een klein boekje van 25 cent. Later bleek dat Arthur J. Stansbury, een voormalige Presbyteriaanse dominee, de schrijver en illustrator was. Het boekje wordt beschouwd als het eerste en oudste geïllustreerde Amerikaanse boek over kerst en de Kerstman.

Klik hier voor de Nederlandse versie.

Hier volgt de originele Engelse tekst met bijbehorende illustraties en de vertaling door BreinWekker:


De Oude Kerstman met veel plezier
Ment deze vriesnacht zijn rendier,
Over schoorstenen, en sneeuwpaden,
Met jaarlijkse cadeautjes van jouw gade.De vaste vriend van de eerzame jeugd,
De vriend van plicht, en van deugd,
Elke kerstavond verheugt hij zich te gaan
Daar waar vrede en liefde bestaan.Veel huizen heeft hij overzien,
En allerlei bedden en kousen gezien;
Sommige, wit als sneeuw, en netjes hersteld,
Andere, voor varkens verondersteld.Sommigen kregen een mooie pop erbij,
Sommigen een tol, of een bal van mij;
Geen rotjes, kanonnen, vuurpijlen, of knetterballen,
Om hun ogen, of zakken te verknallen.Waar maar lieve jongens waren of meiden,
Die zich niet tot geruzie, strijd en lawaai lieten verleiden,
Daar liet ik achter een appel, of gebak,
Of een houten geweer, of een kar in de lak;Geen trommels die hun Moeder doof maken,
Noch zwaarden waardoor hun zussen van streek raken;
Maar mooie boeken, met kennis van velerlei aard
Die in hun hoofden wordt vergaard.Maar waar ik stoute kinderen aantrof,
Met verwaande manieren, en grof,
Ondankbaar tegen ouders, vloekers, leugenaars,
Vechtersbaasjes, of bedriegers, of roddelaars,Daar legde ik een lange, zwarte, berken roede neer,
Zoals het gevreesde gebod van de HEER
Ouders beveelt om te hanteren
Wanneer hun zoons het rechte pad afzweren.


© 2019 BreinWekker. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze Nederlandse vertaling mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Bekijk hieronder de PDF-versie van het gedicht:
In deze video wordt het boekje voorgelezen:

De originele versie van Jingle Bells uit 1857
Bestaat de Kerstman? Ja, Virginia, de Kerstman bestaat 
__________________________________________________________________________________________
Bronnen:
Afbeeldingen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten