maandag 16 december 2019

Het oudste geïllustreerde Amerikaanse gedicht over de Kerstman: 'De Oude Kerstman met veel Plezier' (1821)


Het gedicht Old Santeclaus with much delight werd twee jaar eerder dan de kerstklassieker Twas the Night Before Christmas (A Visit from St. Nicholas) van Clement Clarke Moore gepubliceerd. Men denkt dat dit gedicht als inspiratie diende voor Moore. Het is het eerste gedicht of verhaal waarin de Kerstman op kerstavond (in plaats van op 6 december) arriveert op een slee met rendieren. De illustraties bij het gedicht zijn de eerste afbeeldingen die er van de figuur van de Kerstman zijn gemaakt. Hiervoor werd hij nog als de heilige bisschop Sint Nicolaas afgebeeld. Het gedicht met acht illustraties, eigenlijk The Children’s Friend: A New-Year’s Present to the Little Ones from Five to Twelve geheten, werd door William B. Gilley anoniem uitgegeven in New York in de vorm van een klein boekje van 25 cent. Later bleek dat Arthur J. Stansbury, een vroegere Presbyteriaanse dominee, de schrijver en illustrator was.  Het boekje wordt beschouwd als het eerste en oudste geïllustreerde Amerikaanse boek over kerst en de Kerstman.

Klik hier voor de originele Engelse versie.

Hier volgt de Nederlandse versie:© 2019 BreinWekker. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze Nederlandse vertaling mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Bekijk hieronder de PDF-versie van het gedicht:In deze video wordt het boekje voorgelezen:
De originele versie van Jingle Bells uit 1857
Bestaat de Kerstman? Ja, Virginia, de Kerstman bestaat 
__________________________________________________________________________________________
Bronnen:
Afbeeldingen:Geen opmerkingen:

Een reactie posten