dinsdag 22 december 2020

Bestaat de Kerstman? Ja, Virginia, de Kerstman bestaat (Yes, Virginia, there is a Santa Claus)


Virgina O'Hanlon
In 1897 vroeg de achtjarige Virginia O'Hanlon aan haar vader Dr. Philip O'Hanlon of de Kerstman echt bestond. Haar vader gaf als antwoord dat ze de vraag aan de New Yorkse krant the Sun moest stellen, haar gerust stellend dat als de krant het zou beamen, het waar was. 

Degene die antwoord gaf, was de redacteur Francis Pharcellus Church. Hij was oorlogscorrespondent geweest in de Amerikaanse Burgeroorlog en een gehard cynicus en atheïst die niet veel moest hebben van religie en bijgeloof. Het antwoord dat hij gaf was daarom erg ongewoon voor zijn doen. Het werd een betoog over de kracht en het belang van de verbeelding. Om deze reden wilde hij zijn naam niet aan het redactionele commentaar verbinden. Niettemin werd het antwoord één van de beroemdste en tot nu toe meest geherdrukte redactionele stukken van alle Engelstalige kranten ter wereld en hoort nu bij de Amerikaanse kerstfolklore. De tekst is in vele talen verschenen en er zijn vele boeken, posters, televisieprogramma's en documentaires aan gewijd.


De ingezonden brief

Het originele ingezonden
 briefje van Virginia O'Hanlon

Geachte Redacteur,

Ik ben acht jaar oud.
Sommige vriendjes zeggen dat de Kerstman niet bestaat. Papa zegt:''Als het in the Sun staat, dan is het zo.'' Vertel me alstublieft de waarheid, bestaat de Kerstman?

Virginia O'Hanlon
115 West ninety-fifth Street


Het redactionele commentaar


Het oorspronkelijke
krantenartikel in 'the Sun' van
21 september 1897
Virginia, je vriendjes hebben ongelijk. Ze zijn aangestoken door het scepticisme van een sceptisch tijdperk. Ze geloven alleen wat ze zien. Ze denken dat iets niet bestaat als hun hoofdjes het niet kunnen bevatten. De menselijke geest, Virginia, of deze nu van een volwassene of van een kind is, is klein. In dit grote universum is een mens slechts een insect, een mier, wat betreft zijn intellect, in vergelijking met de grenzeloze wereld om hem heen, afgemeten tegen de intelligentie die in staat is om de hele waarheid en alle kennis te bevatten.

Ja, Virginia, de Kerstman bestaat. Hij bestaat zo zeker als dat liefde en vrijgevigheid en toewijding bestaan, en je weet dat deze uitbundig zijn in het schenken van schoonheid en vreugde in je leven. Ach, hoe saai zou de wereld zijn als er geen Kerstman bestond. Het zou net zo saai zijn als een wereld zonder Virginia's. Er zou dan geen kinderlijk geloof zijn, geen poëzie, geen romantiek om dit bestaan dragelijk te maken. We zouden nergens vreugde uit halen, behalve uit het verstand en het zichtbare. Het eeuwige licht waarmee de jeugd de wereld vult, zou dan gedoofd zijn.

Niet in de Kerstman geloven! Dan kun je net zo goed niet in feeën geloven! Je zou jouw papa mannen kunnen laten inhuren om met kerst alle schoorstenen in de gaten te houden om zo de Kerstman te betrappen, maar zelfs als zij de Kerstman niet zouden zien, wat bewijst dat dan nou eigenlijk? Niemand ziet de Kerstman, maar dat betekent niet dat hij niet bestaat. Het meest werkelijke in de wereld is datgene wat kinderen noch volwassenen kunnen zien. Heb je ooit feeën op het gras zien dansen? Natuurlijk niet, maar dat is geen bewijs dat ze niet bestaan. Niemand kan zich alle ongeziene en onzichtbare wonderen in de wereld verbeelden of bevatten.

Je kunt de rammelaar van een baby kapot maken om te zien waar het geluid vandaan komt, maar de ongeziene wereld wordt door een sluier bedekt die de sterkste man, zelfs niet alle sterke mannen die er ooit geleefd hebben, op kunnen lichten. Alleen geloof, verbeelding, poëzie, liefde, romantiek, kunnen die sluier oplichten en de bovennatuurlijke schoonheid en glorie eronder zien. Is het allemaal echt? Ah, Virginia, in deze hele wereld is er niks anders zo echt en blijvend.

Geen Kerstman! Godzijdank! Hij leeft en bestaat voor eeuwig. Over duizend jaren, Virginia, nee, over tien keer tienduizend jaren, zal hij doorgaan met het verblijden van het hart van de jeugd.

© 2017 BreinWekker. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze Nederlandse vertaling mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever


Lees hier de volledige Engelse tekst.Lees ook:
De Nederlandse invloed op Sint Nicolaas of Santa Claus in Amerika 
Het oudste geïllustreerde Amerikaanse Kerstgedicht: 'Old Santaclaus with much delight' (1821)
Het beroemde Amerikaanse kerstgedicht 'De Nacht voor Kerstmis' 
De eerste en vroegste afbeelding van de moderne Kerstman 
De eerste kerstkaart ter wereld (1843)
De originele versie van Jingle Bells uit 1857
Het legendarische leven van Sinterklaas en de Kerstman in de kunst - Deel 1
____________________________________________________________________________________________
Bronnen:
Newseum. (z.j.). Yes, Virginia, there is a Santa Claus. Geraadpleegd van http://www.newseum.org/exhibits/online/yes-virginia/
Wikipedia. (z.j.). Yes, Virginia, there is a Santa Claus. Geraadpleegd op 16 november 2017, van https://en.wikipedia.org/wiki/Yes,_Virginia,_there_is_a_Santa_Claushttps://en.wikipedia.org/wiki/Yes,_Virginia,_there_is_a_Santa_Claus#Virginia_O.27Hanlon

Geen opmerkingen:

Een reactie posten