maandag 4 januari 2021

Opmerkelijk: De Europese Dansepidemie van 1518

Sint Jans-dansers in Molenbeek door Pieter Breughel de Jonge (1592)

Tussen de veertiende en zeventiende eeuw brak er op verschillende plaatsen in Europawaaronder de Nederlanden (Molenbeek), de danskoorts uit. Dit fenomeen werd ook wel ook wel de dansplaag, dansmanie, choreomanie, Sint Vitus dans of Sint-Jansziekte genoemd. Het best gedocumenteerde en daarom beroemdste voorbeeld vond in 1518 in Straatsburg, Frankrijk, plaats. Het begon allemaal met Frau Troffea die plotseling uit het niets op straat begon te dansen. Ze hield dit zes dagen lang vol zonder te rusten, eten of drinken. Binnen een week volgden er meer dan 30 mensen haar voorbeeld. De plaatselijke autoriteiten kregen er lucht van en dachten een oplossing te hebben gevonden door een zaal ter beschikking te stellen en er muzikanten en dansers op af te sturen. Dit werkte echter averechts en aan het einde van de maand dansten er wel 400 mensen. Op het hoogtepunt van deze dansmarathon zouden er wel 35 mensen zijn gestorven als gevolg van uitputting, uitdroging, beroertes en hartaanvallen. Het non-stop dansen duurde ongeveer twee maanden en stopte zo plotseling als het begonnen was.

Tot op de dag van vandaag hebben deskundigen geen eenduidige verklaring voor dit verschijnsel. Meestal leek het zich voor te doen in tijden van stress, als er zich grote tegenslagen, zoals ziektes, politieke instabiliteit en hongersnoden, voordeden. Dit kan duiden op een psychogene (geestelijke) oorzaak. Sommigen denken dat het om massahysterie ging. Er doet ook een theorie de ronde dat de mensen brood hadden gegeten dat met moederkoorn (een giftige schimmel) besmet graan bevatte. Dit kan de kriebelziekte (ergotisme) veroorzaken, wat kan leiden tot hallucinaties en zelfs krankzinnigheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten