woensdag 3 februari 2021

De sensationele ontsnapping van Henry 'Box' Brown


Henry Brown werd in 1816 in slavernij geboren op een plantage in Louisa County, Virginia. Op zijn vijftiende werd hij naar een tabaksplantage in Richmond gestuurd. Hij trouwde met de slavin Nancy en samen kregen ze drie kinderen. Het echtpaar huurde een huis en Henry gaf Nancy's eigenaar geld om te voorkomen dat ze verkocht zou worden. Uiteindelijk hield haar eigenaar zich niet aan de afspraak en verkocht Nancy en de kinderen. 
Brown werd hierdoor zo wanhopig dat hij het plan opvatte om te ontsnappen. Met de hulp van een witte schoenmaker en een zwarte vrije man kwam hij op het idee om te ontsnappen in een kist die per post naar de abolitionist (een strijder tegen de slavernij) James Miller McKim in Philadelphia zou worden gestuurd. De kist was ongeveer een meter lang, 90 cm diep en 60 cm breed en er zaten kleine gaatjes in, zodat hij kon ademen. Als proviand had Brown wat water en een paar biscuitjes bij zich. Hij reisde per wagen, trein, stoomboot en veerpont. Op de kist stond met grote letters 'Deze kant boven. Voorzichtig behandelen’ geschreven. Desondanks werd deze onderweg vele malen op zijn kop gezet en ruw behandeld. De reis, die op 29 maart 1849 begon, duurde in totaal 27 uur. Zodra de abolitionisten de kist openden, zei Brown: ''Hoe gaat het, Heren?'' en begon hij een psalm te zingen. Hierdoor kreeg hij de bijnaam Henry 'Box' Brown.

Henry Brown in de beroemde kist, links staat voormalig slaaf en abolitionist Frederick Douglass

In 1850 werd de Fugitive Slave Act of 1850 van kracht. Dit was een wet die als compromis diende tussen de zuidelijke slaveneigenaren en de noordelijke Free Soil Party die tegen de uitbreiding van de slavernij naar het westen was. De wet hield in dat alle ontsnapte slaven terug moesten worden gebracht naar hun eigenaren met medewerking van de burgers en ambtenaren in de vrije staten. Uit veiligheidsoverwegingen verhuisde Brown naar Engeland waar hij 25 jaar zou blijven. In de Verenigde Staten had hij met de hulp van een aantal kunstenaars Mirrors of Slavery, een bewegende panorama met 49 scènes, ontwikkeld waarmee hij zijn verhaal vertelde. Hij toerde hiermee door Engeland en pleitte onder meer voor het stemrecht voor slaven.

Uit de autobiografie Narrative of Henry Box Brown


Zijn optredens hadden de vorm gekregen van shows waarin hij ook als goochelaar en hypnotiseur optrad. Daarnaast deed hij zich ook vaak voor als een Afrikaans stamhoofd. Tijdens zijn voorstellingen had hij de originele kist bij zich om zijn ontsnapping te demonstreren. Door dit alles werd hij een bekende publieke figuur. Er klonk echter ook kritiek op zijn optredens. In de abolitionistenkringen vond men dat Brown zich niet gedroeg zoals een voormalig slaaf zich zou moeten gedragen. De beroemde abolitionist en voormalig slaaf Frederick Douglas keurde het af dat hij zoveel details over zijn ontsnapping vrijgaf. Dit zou de ontsnapping van anderen bemoeilijken en in gevaar brengen. Als gevolg hiervan besloot Brown afstand te nemen van de abolitionisten en op eigen gelegenheid op tournee te gaan. In 1855 trouwde hij met de Engelse lerares Jane Floyd en kregen twee dochters en een zoon. In 1875 keerde hij met zijn nieuwe familie terug naar de Verenigde staten waar ze samen optraden onder de naam Brown Family Jubilee Singers. Het laatste wat men van de familie vernam, was een optreden in Ontario, Canada op 26 februari 1889. Brown zou in 1897 gestorven zijn. Zijn verhaal is opgetekend in zijn twee autobiografieën Narrative of Henry Box Brown Who Escaped From Slavery, Enclosed In A Box Three Feet Long, Two Wide and Two And A Half High en Narrative of the Life of Henry Box Brown, Written by Himself. Hierin zei hij over zijn ontsnapping:

Als je nog nooit van je vrijheid beroofd bent, zoals ik, dan besef je niet wat de kracht van de hoop op vrijheid is, die was voor mij zonder twijfel een anker voor de ziel, onwankelbaar en rotsvast.

   
Het Zwarte Verleden: zwarte pages en bediendes in de kunst
Op ontdekkingsreis in de Surinaamse slavenregisters
__________________________________________________________________________________________
Bronnen:


Staff, B. (2017, 19 februari). Thinking Inside the Box: Henry “Box” Brown’s Journey to Freedom. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://www.biography.com/news/henry-box-brown-biography-story
Trent, S. (2019, 28 december). Slavery cost him his family. That’s when Henry ‘Box’ Brown mailed himself to freedom. Geraadpleegd van https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2fhistory%2f2019%2f12%2f28%2fslavery-cost-him-his-family-thats-when-henry-box-brown-mailed-himself-freedom%2f%3f
Walls, B. (z.d.). Henry “Box” Brown. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://www.pbs.org/black-culture/shows/list/underground-railroad/stories-freedom/henry-box-brown/

Wikipedia . (z.d.). Henry Box Brown. Geraadpleegd op 10 januari 2020, van https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Box_Brown


Geen opmerkingen:

Een reactie posten