donderdag 30 juni 2016

Wat is Kunstmatige Intelligentie of Artificial Intelligence?

De term Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence) werd voor het eerst in 1956 door John McCarthy gebruikt om het vermogen van een machine te beschrijven om zich intelligent te gedragen en om taken te volbrengen zoals het nemen van beslissingen. Een kunstmatig intelligent systeem kan menselijke handelingen verrichten die als intelligent worden beschouwd. In het dagelijkse leven wordt kunstmatige intelligentie op veel gebieden ongemerkt toegepast. Machines kunnen zien, horen, leren, conclusies trekken en problemen oplossen. 

De verschijningsvormen van Artificiële intelligentie


Kunstmatige intelligentie is op twee manieren zichtbaar in de maatschappij:
 • In fysieke vorm: denk hierbij aan robots of zelfrijdende auto's met sensoren die net als mensen fysiek contact hebben met de echte tastbare wereld en de daarin aanwezige objecten en hiermee om kunnen gaan. 
 • In niet-fysieke vorm: het systeem op de computer, smartphone of tablet krijgt informatie binnen via een microfoon, tekst en internet en reageert via spraak of tekst op het computerscherm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de persoonlijke assistent Siri voor de iPhone en iPad, Cortana voor Windows of Alexa van Amazon. 

Soorten kunstmatige intelligentie


Er worden drie soorten kunstmatige intelligentie onderscheiden:

1. Beperkte of Narrow AI
Een zelfrijdende auto van Google
De kunstmatige intelligentie die nu vooral wordt ontwikkeld en ingezet, is gespecialiseerde, beperkte KI (Narrow AI of Weak AI). Dit houdt in dat deze alleen op één bepaald gebied kan worden toegepast. Voorbeelden hiervan zijn KI in computerspelletjes (de vijand in Call of Duty en Far Cry), op de gebruiker toegespitste advertenties, aanbevelingen van films (Netflix), de autopilot-functie bij de auto's van Tesla, spraakherkenning en schaakcomputers (IBM's Deep Blue). Deze programma's volgen een bepaalde set van regels (een algoritme) waarmee ze een probleem kunnen oplossen en/of bepaalde handelingen kunnen verrichten. Ze kunnen hier niet van afwijken en kunnen de regels niet aanpassen. Dit betekent dat als een bepaald probleem buiten de regels valt, ze hier geen oplossing voor hebben.

2. Algemene kunstmatige intelligentie of General AI (AGI)
Algemene kunstmatige intelligentie (General AI of Strong AI) is tot nu toe nog vooral toekomstmuziek. Dit wordt ook wel Sentient AI (zelfbewuste KI) genoemd, omdat het systeem dan een bewustzijn heeft ontwikkeld en op hetzelfde niveau als de mens kennis en intelligentie kan verwerven. In science fictions films worden vaak robots en computers met algemene artificiële intelligentie getoond. Zo'n systeem zou kunnen worden ingezet op velerlei gebied. Men is er druk mee bezig om dit te bereiken.

Bij Algemene kunstmatige intelligentie probeert men de menselijke hersens na te bootsen. Het leerproces is vergelijkbaar met dat van een kind. Het systeem begint met niks en leert geleidelijk aan steeds meer (soms ook wel tabula rasa learning genoemd). Met vallen en opstaan zal de software steeds meer leren en oneindig kunnen blijven leren (recursive self-improvement) en hierdoor steeds intelligenter worden.


3. Singulariteit en Kunstmatige superintelligentie
Het moment dat de machine slimmer wordt dan de mens wordt ook de Singulariteit (Singularity) genoemd. Dan is de derde soort kunstmatige intelligentie, Kunstmatige superintelligentie (Artificial Superintelligence), bereikt. Velen vrezen dat de mens dan geen controle meer zal hebben over de machines. Er is veel discussie over wat er moet gebeuren om dit te voorkomen.


De huidige stand van zaken

We zitten nu in een soort tussenfase van weak en strong AI. Sinds kort hebben computers een veel grotere rekenkracht, waardoor zeer ingewikkelde algoritmes (regels) op de computer kunnen worden losgelaten. Daarnaast heeft de computer door het internet veel informatie en digitale gegevens van mensen tot zijn beschikking. Door deze grote hoeveelheid informatie te verwerken, kan het een probleem steeds beter oplossen.

IBM's Watson
De supercomputers Watson van IBM en Google's Deep Mind zijn hier voorbeelden van. Ze maken gebruik van Deep Learning. Deep Learning is gebaseerd op de werking van neuronen in onze hersens. Hiervoor heeft het systeem een heel netwerk van algoritmes nodig en moet het kunnen luisteren naar feedback (reacties en commentaar) van de mens. Het programma kan veel leren door met mensen te communiceren en teksten van het internet te analyseren. Zo kan het leren of het zijn taak goed doet of niet en zichzelf zo nodig aanpassen en veranderen. Voorbeelden hiervan zijn Facebook en Google. Elke keer als iemand bijvoorbeeld een foto tagt of iets op Google opzoekt, geeft deze de deep learning netwerken op internet feedback. Zo kan Facebook (met DeepFace) steeds beter weten wie op welke foto staat, wat je interesses zijn en welke vrienden het moet aanbevelen. Google kan op grond van de zoekwoorden inschatten welke resultaten het meest relevant voor de gebruiker zijn. Hiervoor wordt het deep learning systeem RankBrain gebruikt.

Tot nu toe kan een systeem nog niet zelf kiezen wat het leert. Het zal ook heel moeilijk worden om een computer te leren om zelf te leren en om menselijke emoties en empathie te ontwikkelen.

De gevaren van AI

Invloedrijke personen zoals Bill Gates (oprichter van Microsoft), wijlen Stephen Hawking (een natuurkundige en wiskundige) en Elon Musk (oprichter van Tesla) hebben hun bedenkingen over deze ontwikkelingen geuit en waarschuwen voor de gevaren die kunstmatige intelligentie in de toekomst met zich mee kan brengen. Anderen zijn echter van mening dat het nooit zo'n vaart zal lopen, aangezien de machines door de mens zijn geprogrammeerd. Intelligente systemen moeten indien nodig altijd kunnen worden gecorrigeerd en beëindigd door de mens. Google's Deep Mind werkt op dit moment aan een kill switch (rode knop). Dit houdt in dat computers met AI altijd door mensen gecontroleerd en zo nodig uitgeschakeld kunnen worden. Ze kunnen dan niet leren om menselijke bevelen te negeren. In het ideale geval zou een computer zichzelf moeten kunnen uitschakelen als deze iets doet wat tegen het belang van de mens ingaat.

Deepfake

Dat er ook duistere kanten aan Kunstmatige Intelligentie zitten, bewijzen de deepfake filmpjes en foto's. Deepfake maakt gebruik van machine learning ofwel machinaal leren: aan de hand van bestaande filmpjes en foto's kunnen er nieuw filmpjes en foto's gemaakt worden die echt lijken. Hiermee zijn al pornovideo's van beroemdheden gemaakt en video's waarin politici woorden in de mond gelegd worden.

Belangrijke ontwikkelingen in de Kunstmatige Intelligentie tot nu toe:


  John McCarthy
 • 1950: Alan Turing stelt voor om een test in het leven te roepen die kan zien of een computer intelligent is: de Turingtest
 • 1956: Tijdens de eerste conferentie over kunstmatige intelligentie, de Dartmouth Artificial Intelligence Conference, waar de belangrijkste wetenschappers bijeen komen, introduceert de informaticus John McCarthy de term Artificial Intelligence.
 • 1987: Supercomputer Deep Blue van IBM wint van wereldkampioen schaken Garry Kasparov.
 • 2011: IBM's Watson wint de quiz Jeopardy van twee menselijke spelers.
 • 2012: Google lanceert de zelfrijdende auto.
 • 2016:  AlphaGo van Google DeepMind verslaat de wereldkampioen Go.
 • 2016: Guszti Eiben, professor Kunstmatige Intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, demonstreert de eerste zichzelf voortplantende robots. Hij is erin geslaagd de evolutie na te bootsen met een computerprogramma.
 • 2017: Er is een levendige discussie losgebarsten over de gevaren van Kunstmatige Intelligentie en de mogelijkheid dat AI banen zal overnemen. 
 • januari 2017: De pokercomputer Libratus van Carnegie Mellon University versloeg 4 professionele pokerspelers.
 • oktober 2017: De opvolger van AlphaGo, AlphaGo Zero genaamd, heeft AlphaGo verslagen met het spelletje Go. AlphaGo Zero leerde Go te spelen met alleen de kennis van de spelregels. Dit in tegenstelling tot zijn voorganger die ook kennis had van de wedstrijden en tactieken van menselijke Go-spelers.


Ben Goertzel , kunstmatige intelligentie-expert, mede-ontwikkelaar van robot Sophia en oprichter van SingularityNET zegt dat het juist goed is dat robots ons werk overnemen:
Dat er ook duistere kanten aan Kunstmatige Intelligentie zitten, bewijzen de deepfake filmpjes en foto's. Deepfake maakt gebruik van machine learning: aan de hand van bestaande filmpjes en foto's kunnen er nieuw filmpjes en foto's gemaakt worden die echt lijken. Hiermee zijn al pornovideo's van beroemdheden gemaakt en video's waarin politici woorden in de mond gelegd worden.


Lees ook: 

_________________________________________________________________________________
Bronnen:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten