zondag 17 januari 2016

(Seksueel) geweld tegen vrouwen wereldwijd: de feiten

Volgens het recentste en eerste rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2013 en de Verenigde Naties uit 2015 over vrouwen en geweld wereldwijd heeft 35 procent van de vrouwen gedurende hun leven te maken met geweld. Volgens een recent rapport uit 2018 van de UNODC (VN-organisatie tegen drugs en criminaliteit) worden er wereldwijd dagelijks 137 vrouwen vermoord door een partner of familielid. Meer vrouwen raken gewond door fysiek en seksueel geweld dan door auto-ongelukken, oorlog, kanker of malaria. Het grootste gevaar voor vrouwen ligt thuis op de loer: de meeste daders zijn partners of echtgenoten. In welvarende landen, waaronder Nederland, heeft bijna een kwart van de vrouwen te maken met geweld in de relationele sfeer.


Een wereldwijde epidemie

Naar aanleiding van het rapport van de WHO noemde het hoofd van de WHO, Margret Chan, het geweld tegen vrouwen en meisjes een wereldwijde epidemie. Vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld hebben meer kans op seksueel overdraagbare aandoeningen zoals HIV/Aids, het krijgen van een depressie, alcoholproblemen, het ondergaan van abortussen en gecompliceerde zwangerschappen.

Verontrustend
Naar aanleiding van een VN-rapport over vrouwenrechten (gebaseerd op het WHO-rapport uit 2013 en een aantal onderzoeken van de EU) bevestigde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, in maart 2015 nogmaals dat het geweld tegen vrouwen verontrustende vormen heeft aangenomen. Het proces van seksegelijkheid gaat veel te traag, stagneert of gaat in sommige gevallen zelfs achteruit. Het rapport wijst ook op de toename van het conservatisme en extremisme in sommige gebieden. 

Taboe
Het is moeilijk om precieze cijfers over dit onderwerp te verkrijgen, doordat veel vrouwen geen aangifte doen tegen geweld. Er rust nog steeds een taboe op het onderwerp. Veel vrouwen zijn bang voor vergelding en stigmatisatie. Uit een studie in 2010 in 15 Europese landen blijkt dat 52 procent van de ondervraagden vond dat het gedrag van de vrouw bijdraagt aan huiselijk geweld. Veel landen doen daarnaast ook niet veel aan het verzamelen van informatie over geweld tegen vrouwen. Hierdoor zijn er weinig gegevens bekend over geweld tegen vrouwen in het zuidelijk deel van Latijns-Amerika, Oost en Zuid-Azië, Centraal en Sub-Sahara Afrika en het Midden-Oosten.


In ieder land is er sprake van geweld tegen vrouwen

Geen enkel land kan trots zijn op de resultaten van de rapportenIn ieder land ter wereld is er sprake van een hoge mate van geweld tegen vrouwen. Het rapport heeft zowel fysiek en seksueel geweld (verkrachting) binnen de relationele sfeer als seksueel geweld buiten de relationele sfeer in dit onderzoek meegenomen. Vrouwen uit Afrika (45,6 procent), gevolgd door Zuidoost-Azië (40,2 procent), hebben het meest te maken met geweld. In welvarende landen, zoals Nederland, is de kans het grootst dat een vrouw te maken krijgt met seksueel geweld buiten de relationele sfeer.


De WHO gebieden
De volgende landen zijn in het kader van het onderzoek onderzocht:


Nog een aantal feiten


 • Volgens het rapport van de UNODC uit 2018 blijkt dat 50.000 vrouwen per jaar worden vermoord door hun partner of familielid. Dertigduizend vrouwen hiervan werden in 2017 vermoord door hun (ex)partner.
 • Wereldwijd worden in Azië de meeste vrouwen vermoord door hun partner of een familielid, gevolgd door Afrika, de Amerika's, Europa en Oceanië.
 • In Afrika lopen vrouwen de meeste kans om vermoord te worden door hun partner of een familielid en in Europa lopen vrouwen het minste kans om vermoord te worden hun partner of een familielid.
 • Afrika staat op de eerste plaats, als het gaat om geweld (geweld binnen en buiten de relationele sfeer opgeteld) tegen vrouwen. Afrikaanse vrouwen hebben twee keer zoveel te maken met geweld dan vrouwen in Europa. In Nigeria is het bijvoorbeeld bij wet geoorloofd om een vrouw in bepaalde omstandigheden te slaan. Met een percentage tussen de 54 en 78 procent is het geweld tegen vrouwen het hoogst in Sub-Sahara-Afrika.
 • Bijna een kwart van alle kindbruiden (vrouwen die vóór de leeftijd van 18 jaar trouwen) ter wereld leeft in Sub-Sahara-Afrika.
 • Na Afrika staat Zuidoost-Azië op de tweede plek waar het geweld tegen vrouwen betreft. Volgens onderzoek uit 2010 hebben twee op de drie vrouwen in New Dehli twee tot vijf keer per jaar te maken met seksuele intimidatie. De vele gevallen van groepsverkrachtingen in India zijn hier een bekend voorbeeld van en hebben geleid tot wereldwijde aandacht en tot heftige discussies over betere wetten inzake seksuele delicten.
 • Zuidoost-Azië staat op de eerste plaats wat betreft geweld tegen vrouwen binnen de relationele sfeer. Hier is de kans acht keer groter dan in andere delen van de wereld dat een vrouw te maken heeft met geweld binnen de relationele sfeer. 
 • Na Zuidoost-Azië, volgt het Oostelijk Middellandse Zeegebied als land waar het meeste geweld tegen vrouwen binnen de relationele sfeer plaatsvindt. Hierna volgen Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Europese landen met lage en middeninkomens staan op de vijfde plaats. Het westelijke deel van de Stille Oceaan staat op de zesde plaats.
 • Nederland staat samen met de andere landen met hoge inkomens, met een percentage van 23,2 procent, op de zevende plaats als het gaat om het aantal vrouwen dat met geweld binnen de relationele sfeer te maken heeft.
 • In meer dan de helft van de Centraal- en Oost-Europese landen is verkrachting binnen het huwelijk geen strafbaar feit.
 • Meer dan 80 procent van de landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft geen wetten inzake geweld binnen het huwelijk.
 • In Egypte heeft 34 procent van de vrouwen te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld binnen de relationele sfeer.
 • Vrouwen in de leeftijd van 40 tot 44 jaar hebben het meeste te maken met geweld binnen de relationele sfeer.
 • Wereldwijd is één op de tien meisjes onder de achttien jaar gedwongen tot seks.
 • 38 procent van alle moorden op vrouwen wereldwijd wordt gepleegd door een partner of echtgenoot.
 • Veertien van de 25 landen met het hoogste percentage moorden op vrouwen liggen in Zuid-Amerika, in het bijzonder in Honduras, El Salvador, Guatemala en Nicaragua. In Mexico worden elke 24 uur zeven vrouwen vermoord.

De oplossing
De oplossing ligt volgens de Verenigde Naties in het beter in kaart brengen van dit probleem. Daarnaast moet er meer geld worden uitgegeven aan de steun en (gezondheids)zorg aan vrouwen die slachtoffer zijn geworden van geweld en moeten er overheids- en onderwijsprogramma's opgezet worden om de bewustwording van het probleem te vergroten. Volgens het UNODC moeten politie, justitie, gezondheidszorg en maatschappelijk werk uitgebreide hulpverlening aan vrouwen bieden en moeten er speciale maatregelen komen die vrouwen in staat stellen een gewelddadige relatie te verlaten. Volgens het UNODC is het ook belangrijk om mannen bij dit probleem te betrekken en culturele normen te ontwikkelen die afstand nemen van gewelddadige mannelijkheid en stereotypen over mannen en vrouwen.
Meer weten? Lees dan het Engelstalige rapport van de WHO en de UNODC.


Lees ook het artikel over het rapport van de OESO en WHO over pesten:
In Zweden wordt het minst gepest________________________________________________________________________

Bronnen:Geen opmerkingen:

Een reactie posten