donderdag 24 september 2015

Pesten in de Verenigde Staten

De VS wordt regelmatig opgeschrikt door zelfmoorden van jongeren als gevolg van pesten. Daarnaast blijken veel schietpartijen op scholen gerelateerd te zijn aan pesten.


Pesten in cijfers

Volgens de statistieken wordt in de VS één op de vier kinderen regelmatig gepest. De meest voorkomende vorm van pesten is verbaal pesten. Hieronder wordt verstaan het verspreiden van geruchten over kinderen, uitschelden en kleineren. Meestal wordt een kind gepest op grond van zijn/haar geslacht, afkomst, religie, cultuur of seksuele geaardheid. 


Volgens de National Education Association (de Amerikaanse Onderwijsbond) blijven er als gevolg van pesten elke dag 160.000 Amerikaanse kinderen thuis. Volgens onderzoek leidt pesten tot meer zelfmoorden en denken kinderen die gepest worden meer aan zelfmoord dan kinderen die niet gepest worden. Daarnaast is er meer schooluitval onder kinderen die gepest worden.

Dertig procent van de kinderen geeft aan pester te zijn. Kinderen die op de basisschool pesters waren, vertonen op latere leeftijd vaker vandalistisch gedrag, spijbelen meer en maken zich vaker schuldig aan diefstal en mishandeling. Pesters komen rond de leeftijd van twintig jaar vaker in aanraking met justitie. Kinderen die al vroeg ernstig pestgedrag vertonen, worden rond de leeftijd van dertig jaar vaak gewelddadige criminelen.Anti-pestwetgeving

Alle vijftig staten in de VS hebben anti-pestwetgeving doorgevoerd. In 12 staten heeft pesten zelfs strafrechtelijke gevolgen, van schorsing tot gevangenisstraf.
In de VS hebben steeds meer scholen een anti-pestprogramma. Op sommige scholen krijgen de kinderen die bij pesten toekijken en niks doen ook extra cursussen en voorlichting.


Oud-President Obama

In 2011 heeft het Witte Huis onder leiding van Barack en Michelle Obama een officiële antipest-conferentie gehouden. Hierbij werd ook een officiële anti-pest website gelanceerd: http://www.stopbullying.gov/

In januari 2015 had de beroemde Amerikaanse YouTuber Bethany Mota een kort gesprekje met de toenmalige president Obama. Bethany Mota is met haar beautyvlog één van de meest bekeken vrouwelijke Youtubers. Ze is in haar jeugd slachtoffer geworden van cyberpesten en dit zou naar eigen zeggen de reden zijn geweest om haar toevlucht te zoeken tot YouTube. 

In het korte gesprekje over pesten, gaf Obama aan dat pesten vooral door leeftijdgenoten zelf aangepakt moet worden. Hij vond dat hij als president niet zoveel invloed op het pesten kon uitoefenen. Hij benadrukte dat het van belang is dat leeftijdgenoten zoals Bethany Mota zich uitspreken tegen pesten. De regering kan wel van alles organiseren, maar het zijn de jongeren zelf die het voortouw tegen pesten moeten nemen. Als jongeren met zijn allen zeggen dat pesten niet acceptabel is, heeft dat veel meer zeggingskracht dan allerlei organisaties en overheidscampagnes.

Melania Trump

De huidige First Lady Melania Trump heeft zich tot taak gesteld om het cyberpesten of online pesten aan te pakken. Voor dit doel is in mei 2018 de campagne Be Best gelanceerd. Tijdens haar toespraak bij de VN in september 2017 zei ze hier o.a. het volgende over:

"We must teach each child the values of empathy and communication that are at the core of the kindness, mindfulness, integrity and leadership which can only be taught by example."

"By our own example we must teach children to be good stewards of the world they will inherit.

Vertaling:

''We moeten ieder kind de waarden leren van empathie en communicatie, de kern van vriendelijkheid, bedachtzaamheid, integriteit en leiderschap, deze kunnen alleen geleerd worden door het goede voorbeeld te geven.''

''Door zelf het goede voorbeeld te geven, moeten we onze kinderen leren goede rentmeesters te worden van de wereld die ze zullen erven.''
In het kader van de Be Best campagne is er een brochure uitgegeven, Talking with Kids About Being Online. Critici wijzen erop dat de brochure erg veel gelijkenis vertoond met de brochure Chatting with Kids About Being Online die tijdens de regeerperiode van Obama werd uitgebracht.


Lees ook Pesten in Japan en In Zweden wordt het minst gepest

Over het vuurwapengeweld in de VS kun is meer te lezen dit het artikel:
De Verenigde Staten en vuurwapens

                                                     

____________________________________________________________________________________________
Bronnen:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten