maandag 15 oktober 2018

Afbeelding van de week: 15-10-2018 - Soraya Tarzi: Koningin van Afghanistan
De in Syrië geboren Soraya Tarzi, kind van Afghaanse ballingen, was gemalin van Amanoellah Khan, de koning van Afghanistan en was één van de meest invloedrijke vrouwen van haar tijd. Ze was zijn enige vrouw, wat een breuk met de eeuwenoude Afghaanse traditie inhield. Toen Amanoellah Khan in 1913 koning van Afghanistan werd, speelde Soraya Tarzi een belangrijk rol bij de ontwikkelingen van het land. Ze was de eerste islamitische gemalin die samen met haar man deelnam aan alle publieke evenementen, iets wat ongehoord was in die tijd. Ze deed mee aan jachtpartijen, reed paard en nam soms deel aan kabinetsvergaderingen. Ze werd door de koning zelfs tot minister van Onderwijs benoemd en nam het op zich om de vrouwen van Afghanistan te onderwijzen en te emanciperen. In 1928 kreeg ze een eredoctoraat aan de Universiteit van Oxford.

Tijdens Amanoellah Khans regeerperiode werden er vele moderniseringen ingevoerd, zoals de afschaffing van de wet die het dragen van de boerka verplichtte en het aanleggen van handelsroutes. In eerste instantie droeg koningin Soraya een sluier, maar hield hiermee op toen de koning verklaarde dat de islam vrouwen niet verplichtte om een sluier te dragen. Dit leidde tot grote onrust onder de conservatievelingen. Wegens zijn progressieve leiderschap groeide het geweld door extremistische religieuze groeperingen. Om een burgeroorlog te voorkomen deed koning Amanoellah Khan in 1929 afstand van de troon en ging in ballingschap in Europa. Koningin Soraya leefde in Rome waar ze in 1968 stierf.
___________________________________________________________________________________________________________
Bronnen:

Dawn. (2012, 29 januari). Leading ladies: Soraya Tarzi: the Afghan queen. Geraadpleegd van https://www.dawn.com/news/691638
Wikipedia. (z.d.-a). Soraya Tarzi. Geraadpleegd op 15 oktober 2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/Soraya_Tarzi
Wikipedia. (z.d.-b). Amanullah Khan. Geraadpleegd op 15 oktober 2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/Amanullah_Khan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten