zaterdag 5 mei 2018

Japanse Yokohama-e (Ukiyo-e) afbeeldingen van Nederlanders (Oranda jin) uit de negentiende eeuw

Yokohama-e afbeeldingen (een subcategorie van Ukiyo-e afbeeldingen) zijn Japanse houtsnedes van buitenlanders. Na een overvloed aan buitenlandse invloeden sloot Japan zich in de Edoperiode (de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw) af van de buitenwereld, omdat invloed van buitenaf als schadelijk voor het land en de cultuur werd beschouwd. Alleen de Nederlanders en Chinezen mochten nog onder bepaalde voorwaarden handel drijven met Japan. Pas in 1854, na een verdrag tussen Amerika en Japan, werd de haven van Yokohama opengesteld voor de buitenwereld. Door de toename van buitenlanders met hun vreemde uiterlijk, kleding en gewoontes werden de Yokohama-e afbeeldingen erg populair. Hier een greep uit de Yokohama-e afbeeldingen van Nederlanders (Orandajin).
Een Nederlander begeleidt de komst van twee kamelen die door twee Arabische hulpen worden vastgehouden. Aan de linkerkant staat het Nederlandse woord Kameel en daaronder de vertaling in het Japans. Rechts staat in het Japans Kamelen meegebracht door de Nederlanders met een beschrijving van het uiterlijk van de dieren. (kunstenaar onbekend, ca. 1821)

Oranda, Amerika, Igirisu (Nederland, Amerika, Engeland), door Hiroshige II (1860):
De Nederlander houdt een pijp vast, de Engelsman heeft een glas in zijn hand en de Amerikaan draagt een verentooi op zijn hoofd.

Nederlander met Indische bediende, met op de achtergrond de uitspraak van verscheidene Nederlandse woorden, door Utagawa Kunihisa (1861)

Nederlander te paard met een Indische bediende door Utagawa Yoshifuji (1861)


Nederlander met zwarte bediende, door Ichiryūsai Yoshitoyo (1861)

Twee Nederlandse dames (Oranda fujin), door Hirasawa Kuniaki (1861)Een Nederlands stel in Japan, door Utagawa Sadahide (1861)Een Duitser en Nederlander stellen een contract op in een handelshuis in Yokohama, door Utagawa Sadahide (1861)Een Nederlands gezin loopt langs de kade van Yokohama, Japan, door Utagawa Sadahide (1871)

Een Nederlands stel, door Utagawa Yoshitora (1860)

Hollander in zwarte mantel te paard door Utagawa Yoshitora (1861)

Nederlandse drukkers, door Utagawa Yoshitora (1861)

Een Nederlands stel, door Utagawa Yoshitora (1861)

Een Nederlands stel, door Utagawa Yoshitora (1862). De handrol boven het paar heeft als titel 'Barbaars woordenboek' en vermeldt de uitspraak van verscheidene Nederlandse woorden.

Moeder met kind, onbekend naar Utagawa Yoshitora (1861)Een groep Nederlanders bij de kade van Yokohama, door Utagawa Yoshikazu (1861)

Een Nederlandse koopman en Chinese man in Japan, door Utagawa Yoshikazu (1861)

Een groep buitenlanders (Amerikanen, Russen, Nederlanders en Engelsen) houden een banket in de Yokohama Club, door Utagawa Yoshikazu (1861)


Afbeelding van een Nederlands stel in Japan, door Utagawa Yoshikazu (1862)

Nederlands stel, waarvan de vrouw te paard, door Utagawa Yoshikazu (1862)

Een Française en Nederlander bij de waterkant, door Utagawa Yoshiiku, ook wel bekend als Ochiai Yoshiiku (1860)

Voorbeelden van een Nederlandse, Russische en Amerikaanse man en een Russische vrouw, door Utagawa Yoshiiku (1861)
Lees ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten