woensdag 4 januari 2017

The Chinaman (De Chinees) uit 1920, een tekenfilm uit de “Out of the Inkwell” serie, door Max en Dave Fleischer

In deze aflevering moet Koko the Clown het opnemen tegen een “vijandelijke/slechte Chinees”. De Chinees wordt hier op een stereotype manier afgebeeld en als een bedreiging neergezet. De oorzaak van deze negatieve stereotypering lag in het feit dat er aan het einde van de negentiende eeuw in Verenigde Staten zeer slecht over Aziaten werd gedacht. In het Amerika van het begin van de twintigste eeuw werden Oost-Aziaten en in het bijzonder Chinezen niet als volwaardige burgers beschouwd. Ze werden gezien als ondergeschikten die de vuile klusjes zoals de schoonmaak en de was deden.

Het gaat hier om de gecensureerde versie van de Amerikaanse tekenfilm “The Chinaman” van de broers Max en Dave Fleischer. Tegenwoordig wordt deze cartoon als racistisch betiteld. De originele versie bevatte ook racistische teksten. Daarin werd bijvoorbeeld gesproken over “chink”, te vergelijken met het Nederlandse “spleetoog”. 

Aan het einde van de negentiende eeuw stonden vooral de arbeiders zeer negatief tegenover Chinese immigranten, omdat deze tegen de laagste lonen werkten. Men zag ze daarom als baantjespikkers en werden ook wel denigrerend “coolies” genoemd. Er was ook een actieve politiek om bij aankomst zoveel mogelijk Aziatische immigranten zo snel mogelijk weer weg te sturen. Dit deed men door ze aan zeer strenge kruisverhoren en lichamelijke onderzoeken te onderwerpen. 

Als ze eenmaal binnen waren, hadden ze veel onder racisme te leiden. Chinezen werden als een bedreiging gezien van de westerse cultuur en het christendom, The Yellow Peril  (Het Gele Gevaar). De algemene opvatting was dat Chinezen zo zeer van “het witte ras” verschilden, dat ze niet konden integreren in de witte Amerikaanse maatschappij. Doordat ze meestal bij elkaar in dezelfde wijken gingen wonen, kwamen er geruchten op gang dat de wijken een broeinest voor prostitutie, kansspelen en opium waren. Het gevolg was dat er in die periode veel geweld tegen Chinezen werd gebruikt

Kijk hier naar de gecensureerde versie van "The Chinaman":


Voor de originele versie, klik hier.


Lees een kijk ook naar:


__________________________________________________________________________________________________________
Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten