vrijdag 11 november 2016

De doodstraf door kruisiging

De bekendste kruisiging in de geschiedenis is die van Jezus in de Bijbel. Deze gebeurtenis wordt door de christenen op Goede Vrijdag herdacht. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, stamt de kruisiging als doodstraf niet van de Romeinen af, maar hoogstwaarschijnlijk van de Carthagers. Hoewel de Romeinen deze doodstraf wel hebben geperfectioneerd, bestond deze vorm van doodstraf al veel langer. In de vierde eeuw na Chr. verbood Constantijn de Grote, de eerste christelijke heerser, het kruisigen in Europa uit eerbied voor Jezus.
De kruisiging was waarschijnlijk een vervolg op de ophanging aan een boom of spietsing. Kruisiging was een doodstraf waarbij de persoon vastgenageld of vastgebonden werd aan een kruis of verticale paal tot de dood volgde. Deze doodstraf was bedoeld om de persoon een vernederende, afschuwelijke en pijnlijke dood te laten sterven. De Romeinse politicus Cicero noemde de kruisiging de afschuwelijkste en wreedste marteling. De Romeinse filosoof Seneca zei het volgende over kruisiging:

Kan er ooit een man gevonden worden die liever zijn leven druppel voor druppel wil laten wegvloeien dan in één klap de dood in te gaan? Kan er een man gevonden worden die zich vrijwillig aan een boom laat vastmaken, ziek, vervormd, opgezwollen door lelijke wonden op schouders en borst en ademend te midden van langdurig pijn? Hij zou genoeg redenen hebben om zelfmoord te plegen voor hij het kruis zou bestijgen.


Soorten kruizen

Het Andreas kruis
Het Andreas kruis heeft de vorm van een X


Het Antonius Kruis ofwel Tau-kruis
De dwarsbalk staat bovenaan de verticale balk

Het Latijnse Kruis:
De verticale arm is langer dan de horizontale arm. Dit is het algemene symbool van het christendom. De algemene opvatting is, dat Jezus hieraan werd opgehangen.


Het Griekse kruis
Het kruis heeft de vorm van een plus. Dit is het symbool van de Orthodoxe Kerk.De meningen over het soort kruis waaraan Jezus zou zijn gestorven, lopen uiteen. Dit komt, omdat het Griekse woord 'stauros" en het Latijnse woord 'crux" in het bijbelse Evangelie meestal als kruis wordt vertaald. Het woord heeft echter een veel algemenere betekenis. Het kan ieder object zijn waaraan iemand wordt opgehangen. De Jehova's geloven bijvoorbeeld, dat Jezus aan een verticale paal (crux simplex) is gestorven. Door Keizerin Helena, de moeder van Constantijn de Grote, werd het kruis het symbool van het christendom. Ze zou het kruis van Jezus tijdens opgravingen in Jeruzalem hebben gevonden.


Het oude Perzië

Spietsing
Hoewel de meningen hierover verschillen, was er in het oude Perzië waarschijnlijk nog geen sprake van doodstraf door kruisiging. Uit de Codex Hammurabi (één van de oudste wetten die er ooit gevonden zijn) kan worden opgemaakt dat het waarschijnlijk om spietsing ging. Spietsing was de voorloper van de kruisiging. De veroordeelde werd dan aan een scherpe paal geregen. Het ter dood brengen van iemand boven de grond is ontstaan vanuit de gedachte dat een persoon die slechte daden had verricht de grond zou ontheiligen als hij in de grond zou worden begraven. De honden en vogels ruimden het lichaam op. Het was dus ook bedoeld als een ultieme vernedering van de veroordeelde. In de 6e eeuw voor Christus was Darius I de koning van Perzië. Volgens de Griekse historische schrijver Herodotus liet Darius I drieduizend Babyloniërs op een paal spietsen of kruisigen. In de Bihistun-inscriptie (geschreven in opdracht van Darius I), in de rotswand nabij de plaats Bihistun, staat geschreven dat Darius I vele politieke tegenstanders liet spietsen of kruisigen.


Het oude Griekenland

In het oude Griekenland schijnt Alexander de Grote (4e eeuw v. Chr.) de kruisiging op grote schaal te hebben ingevoerd. Hij zou duizenden vijanden hebben gekruisigd. De bewoners van de stad Tyrus (een havenstad in het zuiden van Libanon) weigerden zich aan hem te onderwerpen. Nadat hij de stad had veroverd, zou hij 2000 overlevenden hebben gekruisigd. Griekse burgers werden nooit gekruisigd.

De Romeinse Tijd

Spartacus
De Romeinen schijnen deze doodstraf van de Grieken te hebben overgenomen, nadat ze Carthago hadden veroverd. Romeinse burgers werden nooit gekruisigd, alleen slaven, buitenlanders, vijanden en verraders. Het was de gewoonte dat de veroordeelde voorafgaande aan de kruisiging werd gegeseld. Als hij dat overleefde, moest hij het kruis op zijn rug naar de plaats van terechtstelling dragen.

Bekende voorbeelden:

·        Een heel bekend voorval speelde zich rond 73 v.Chr. af. De slaaf Spartacus ontsnapte samen met 70 andere gladiatoren uit het gladiatorenkamp. Andere slaven sloten zich bij hen aan. Na vele moedige gevechten verloor het leger van Spartacus het van de Romeinen. Spartacus werd vermoord en 6000 slaven werden als waarschuwing gekruisigd.
·        In 78 v. Chr. werd een schip van Julius Caesar door piraten overvallen. Ze eisten losgeld. Nadat het losgeld was betaald en Caesar vrijgelaten, jaagde Julius Caesar de piraten op en liet er 30 kruisigen.In 306 na Chr. werd Constantijn de Grote keizer van het Romeinse Rijk. In 312 na Chr. bekeerde hij zich tot het christendom. In 337 na Chr. verbood hij de doodstraf door kruisiging uit eerbied voor Jezus. Ophanging kwam hiervoor in de plaats.Lees ook:


_________________________________________________________________________________________
Bronnen:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten