dinsdag 8 november 2016

De bedreigde olifanten in het Samburu National Reserve in Kenia

Sinds september 2015 kunnen internetters via Google Street View vanuit hun luie stoel op safari in het Keniaanse Samburu National Reserve. Het is een initiatief dat in samenwerking met de Keniaanse organisatie Save the Elephants tot stand is gebracht. Deze wil het dalende aantal olifanten door stroperij tegengaan. Tussen 2010 en 2012 zijn er in Afrika meer dan 100.000 olifanten gedood door een toenemende vraag naar ivoor vanuit China en Zuidoost Azië. Door dit initiatief hoopt men dat meer mensen zich bewust worden van dit probleem. De kans is namelijk groot dat de Afrikaanse olifant in de nabije toekomst uitgestorven zal zijn als er geen actie ondernomen wordt.Een drastische daling van de olifantenpopulatie
In augustus 2014 werd het duidelijk dat de olifantenpopulatie in het Samburu National Reserve in Kenia drastisch was gedaald. Volgens een Amerikaans onderzoek van de Colorado State University, onder leiding van Dr. Wittemyer, is meer dan de helft van de olifantenfamilies in dit reservaat afgeslacht door stropers.

Het jaar 2011 was het dieptepunt: er werden 40.000 olifanten afgeslacht. Dit is 8 procent van de gehele olifantenpopulatie in Afrika. Het olifantenaantal in het reservaat groeit door geboortes 4.8 procent per jaar. Het aantal olifantengeboortes is lager dan het aantal sterfgevallen van olifanten als gevolg van stroperij.


MIKE
Olifantskalfje uit het Samburu Reservaat
Het aantal olifanten dat wordt gedood door stropers wordt sinds 2002 in opdracht van de VN in een speciale database, MIKE (Monitoring the Illegal Killing of Elephants) genaamd, bijgehouden. Verschillende wildparken en reservaten, 45 in totaal, houden het aantal dode olifanten en de doodsoorzaak bij.

Centraal Afrika
De daling van het aantal olifanten in Centraal Afrika is het hoogst, namelijk rond de 60 procent. Hier is de oorlogssituatie in dit gebied mede oorzaak van: krijgsheren verkopen ivoor om hun oorlog te kunnen bekostigen.

Oost-Afrika (Tanzania en Kenia) ligt niet ver achter. De populatie van het totale aantal olifanten in geheel Afrika daalde met 75 procent sinds 2009. Slechts 25 procent van de olifantenpopulatie in Afrika (voornamelijk in oostelijke delen en het zuiden van Afrika) is stabiel of stijgende.

GPS-bandjes
In het Samburu National Reserve dragen er 90 olifanten GPS-bandjes, zodat onderzoekers kunnen zien of ze lang op dezelfde plek aanwezig zijn, wat kan wijzen op een verwonding door stropers, of juist snel rennen, wat kan duiden op de aanwezigheid van stropers.

China en Zuidoost Azië
De grootste vraag naar ivoor komt vanuit China en Zuidoost Azië. Het aantal middenklassers is hier de laatste jaren gestegen en daarmee de vraag naar ivoor. Het wordt gezien als statussymbool en wordt gebruikt voor religieuze doeleinden. Daarnaast worden er ook vele sieraden van gemaakt. De prijs van ivoor op de zwarte markt is hierdoor aanzienlijk gestegen. In China is een pond ivoor ongeveer 1000 dollar waard. Dit maakt het voor arme mensen aantrekkelijk om het risico te nemen een olifant te doden.

De ambassadeur van China in Kenia, Liu Xianfa, heeft verklaard zich ervan bewust te zijn dat China mede verantwoordelijk is voor het probleem. Daarom steunt China de anti-stroperscampagne en worden er in China bewustwordingscampagnes gelanceerd over dit probleem. Een voorbeeld hiervan is de basketballer Yao Ming die een groot voorvechter is van het behoud van de olifanten.


Conclusie van het onderzoek
De conclusie van het Amerikaanse onderzoek is dat de kans groot is dat de olifanten in Afrika in de nabije toekomst uitgestorven zullen zijn als er niks aan het illegale stropen wordt gedaan. De groei van de huidige ivoorconsumptie is niet houdbaar.

__________________________________________________________________________________________


Geen opmerkingen:

Een reactie posten