woensdag 5 oktober 2016

Beroemde konijnen

Het konijn behoort tot de haasachtigen. Konijnen en hazen hebben in mythes en legenden meestal dezelfde symboliek. Het konijn is in vergelijking met andere huisdieren pas sinds kort gedomesticeerd, namelijk 1400 jaar geleden. Het werd in eerste instantie voor het vlees gehouden en pas later als huisdier. Charles Darwin zei over het konijn: "Geen enkel ander dier is zo moeilijk tam te maken als het jong van een wild konijn. Geen ander dier is echter tammer dan het jong van een tam konijn." Tegenwoordig is het konijn als huisdier niet meer weg te denken. In het Westen behoort het tot één van de meest voorkomende huisdieren.De heilige en legendarische konijnen en hazen
De Maya maangodin Xt' actani en het konijn
Zoals veel culturen in de wereld hadden de Maya's een maangodin. Ze werd meestal afgebeeld als een mooie jonge vrouw. Eén van de bekendste afbeeldingen is die van de Maangodin zittend op de maansikkel met een konijn in haar armen, terwijl ze met een voet over de rand bungelt. Zoals veel culturen in de wereld meenden de Maya's dat het silhouet van een konijn op de volle maan te zien was. Het konijn werd eveneens gezien als de verbinding tussen de aarde en de maan. Met "één konijn" werd ook wel de aarde aangeduid. Er is een unieke afbeelding waarop het konijn en de Maangodin elkaar omhelzen, wat de relatie tussen de aarde en de maan symboliseert. Het konijn en de Maangodin werden allebei gezien als het symbool van vruchtbaarheid. Daarnaast zou het konijn ook voor overstromingen waarschuwen. Als er een overstroming aankwam, stapte hij in zijn boot en voer naar de maan.

Het konijn als schriftgeleerde 
Bij de Maya's werden goddelijke schriftgeleerden meestal als apen afgebeeld. Er is echter een vaas (bekend als de Princeton Vaas) in Guatemala gevonden waarop een konijn als schriftgeleerde wordt afgebeeld. Deze vaas is van 600-900 voor Chr. Hij is afgebeeld terwijl hij een ceremonie beschrijft die zich voor hem afspeelt. De scène speelt zich waarschijnlijk in de onderwereld af. De godheid L (één van de belangrijkste godheden) is zittend op een met jaguarvel beklede troon te zien terwijl hij een vrouw een armband met jaden kraaltjes omdoet. Aan de voet van de troon zit het konijn. Het boek waarin het konijn schrijft, is gebonden in jaguarvel. Een schriftgeleerde had een bijna goddelijke status in de Mayacultuur. Aangezien het konijn volgens de Maya's onlosmakelijk met de Maangodin verbonden was, zou het kunnen zijn dat de afgebeelde vrouw de Maangodin is.

De Chinese maangodin Chang'e en het jaden konijn
Chinese schaal uit Tang
dynastie met Maangodin en
konijn

Chang'e, de Chinese maangodin, woont op de maan en wordt ook wel De vrouw op de maan genoemd. Eén van de mythes gaat als volgt: Er heerste eens een wrede keizer die zijn onderdanen haatte. Hij wilde voor eeuwig leven en dwong zijn onderdanen om overal naar de onsterfelijkheidspil te zoeken. Toen de pil eenmaal gevonden was, kondigde de keizer tot ieders verbijstering aan dat hij hem zou slikken. Om dit te voorkomen, slikte zijn jonge vrouw de pil. Ze zweefde vervolgens naar de maan. Dit maakte de mensen blij en opgelucht. Op de maan voelde ze zich erg eenzaam en kreeg gezelschap van een jaden (of gouden) konijn die levenselixers maakte. In Korea en Japan maakte het konijn rijst. Het silhouet van het konijn is bij volle maan te zien. Tot vandaag de dag gelooft men dat bij volle maan de vrouw van de keizer glimlachend te zien.


Het konijn op de Chinese dierenriem
In China gaat men uit van de maankalender. De jaren worden in China naar 12 dieren genoemd en elke twaalf jaar herhaalt de cyclus zich: de rat, de os, de tijger, het konijn, de draak, de slang, het paard, het schaap, de aap, de haan, de hond en het varken.


Dit zijn de jaren van het konijn: 903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Het karakter van een konijn
Mensen die in het jaar van het konijn zijn geboren zijn aardig, talentvol, fatsoenlijk en populair. Ze zijn artistiek en hebben een goede smaak. Ze houden niet van ruzie, maar van rust en vrede. Ze kunnen heel goed luisteren, zijn goede onderhandelaars en kunnen goed met mensen overweg. Ze houden niet van stressvolle situaties en vermijden gevaar. Ze houden er niet van om haastige beslissingen te nemen. Ze kunnen ook pessimistisch en onzeker zijn en houden daarom niet van veranderingen. Ze hebben echter goede manieren en weinig vijanden. Met een goede partner kan het een zeer liefhebbende en beschermende partner of familielid worden. Een konijn wil zijn huis gezellig en comfortabel maken en is thuis goed gezelschap.

De fabel van de schildpad en de haas
De schildpad en de haas is één van de fabels van Aisopos. Dit was een Griekse dichter en slaaf die van 620 v.Chr. tot ca. 560 v.Chr leefde. De versie van La Fontaine (een Franse fabelschrijver) verschilt weinig van het origineel.

De arrogante en hoogmoedige haas maakt de langzame en ijverige schildpad belachelijk. De schildpad wordt hier moe van en daagt de haas tot een hardloopwedstrijd uit. De haas laat de schildpad al snel achter zich en is ervan overtuigd dat hij zal winnen. Hij doet een dutje onderweg. Als hij wakker wordt, komt hij erachter dat de langzaam voortbewegende schildpad hem ingehaald en gewonnen heeft. De moraal van het verhaal is: "Haastige spoed is zelden goed" en "IJdelheid komt voor de val".

Het konijn in het jodendom
In de Thora, net als in de Bijbel en de Koran, worden het konijn en de haas als onrein beschouwd: Alleen dieren die herkauwen en gespleten hoeven hebben, mogen gegeten worden. Hier horen de konijnen en hazen niet bij.

In de joodse folklore worden konijnen (shfanim) geassocieerd met lafheid. In het Hebreeuws wordt het woord konijn gebruikt voor iemand die laf, heel bang of een slecht persoon is.

Het konijn in het christendom
De vroegchristelijke symboliek van het konijn of de haas
In de Bijbel, in het boek Leviticus en Deuteronomium, worden de haas en het
Madonna met konijn, door Titiaan (ca. 1530)
konijn enkel genoemd in verband met het verbod op het eten van hazen- en konijnenvlees: alleen dieren die herkauwen en gespleten hoeven hebben, mogen volgens de Bijbel gegeten worden. Aangezien hazen en konijnen geen gespleten hoeven hebben (en dus onrein zijn), mogen ze niet gegeten worden.


Niet geheel verrassend symboliseerde het konijn in de praktijk de lust. Daarnaast was een afbeelding van een ridder die voor een haas vluchtte een symbool van lafheid. Heilige Hiëronymus (één van de vier kerkvaderen van het westen) werd vaak afgebeeld met een konijn. Het konijn stond waarschijnlijk voor makheid en schuchterheid, het symboliseerde dat Hiëronymus zijn vertrouwen en geloof in Christus plaatste. Op afbeeldingen van Maria met baby Jezus was vaak een wit konijn te zien. Dit symboliseerde namelijk puurheid en maagdelijkheid

De paashaas of het paaskonijn
Waarom de paashaas of het paaskonijn het symbool voor Pasen is geworden is

niet geheel duidelijk. Er zijn hier veel theorieën over. Het konijn stond vóór het christendom symbool voor vruchtbaarheid, wedergeboorte en nieuw leven. De godin Ostara, Oestre of Eastre was een vruchtbaarheidsgodin in Noord-Europa. Ze was ook de godin van de lente en de dageraad. Ze was de brenger van het
Paaskaart uit ca. 1907
einde van de winter en zorgde voor de groei en bloei van de bloemen, planten en de geboorte van dieren en mensen. Het konijn was haar heilige dier. De paaseieren en de paashaas hoorden bij het feest ter ere van deze godin en de lente. De eieren stonden symbool voor vruchtbaarheid en de kuikens voor de wedergeboorte van de natuur. De traditie van de paashaas of het paaskonijn is waarschijnlijk door Duitse immigranten verspreid. Rond 1680 werd het eerste verhaal van een haas die eieren legt en verstopt gepubliceerd. Om de 'heidenen" te bekeren hebben priesters deze traditie waarschijnlijk vermengd met het christelijke Pasen. De eieren en het konijn of de haas stonden voor de wederopstanding van Jezus.


Het mysterie van de drie hazen

Het is nog steeds onbekend wat de oorsprong is van de afbeelding van drie hazen in een cirkel die overal ter wereld voorkomt. De drie hazen komen in christelijke, joodse, islamitische en boeddhistische landen en culturen voor. In de afbeelding jagen de hazen elkaar na in een cirkel, ieder haas deelt een oor met een andere haas, zodat er maar drie oren zichtbaar zijn. Er is een theorie
De dom van Paderborn
die zegt dat het symbool via de zijderoute het middeleeuwse Europa heeft bereikt. Men weet niet wat het symbool betekent, maar de haas en het konijn zijn zowel in het oosten als in het westen in verband gebracht met het goddelijke en mystieke. In China zijn de vroegst bekende afbeeldingen in grottempels uit de zesde en zevende eeuw te zien. In Engeland komt het symbool het meest voor in Devon waar het op 17 kerken te zien is en verder in houtsnijwerk en steenhouwwerk. Ze zijn verder te zien op kerken in Frankrijk (o.a. in de basiliek Notre-Dame de Fourvière in Lyon), Duitsland (de dom van Paderborn) en het zuiden van Rusland. In Iran zijn ze op een koperen munt uit 1281 en een bronzen schaal te zien die uit de tijd van het Mongoolse rijk afkomstig zijn. In Duitsland was het symbool in veel synagogen uit de zeventiende en achttiende eeuw te zien met het volgende raadsel: 
Drie hazen delen drie oren. Toch heeft ieder van hen er twee.

Tu'er Shen, de Chinese konijnengodheid en beschermheer van de homoseksuelen
Het verhaal gaat dat een man, Hu Tianbo genaamd, die rond 1100 (de Qing dynastie) leefde, verliefd werd op een koninklijke inspecteur. Elke keer als de inspecteur een bad nam, keek Hu Tianbo naar hem door een kijkgaatje. Toen hij ontdekt werd, liet de inspecteur hem doodslaan. Aangekomen in de onderwereld, werd er geoordeeld dat Hu Tianbo onterecht was gedood, omdat hij oprecht van de inspecteur had gehouden. Hij werd tot godheid verheven door zijn opoffering. Hij werd hiermee de beschermheer van de homoseksuelen en het homohuwelijk. Zijn naam werd Tu'er Shen, dat letterlijk konijn betekent. Homoseksuelen werden in de volksmond ook wel konijnen genoemd. Later verscheen Tu'er Shen aan een lokale bewoner. Deze bouwde een tempel ter ere van Tu'er Shen in de provincie Fujian. Hij wordt altijd afgebeeld met konijnenoren en een rood hoofd, omdat de kleur rood in China voor geluk staat. In 2005 heeft een Taoïstische priester in Taiwan de verering van deze god in ere hersteld door een tempel ter ere van Tu'er Shen te openen.

De vierhonderd konijnen van de Azteken
Konijnvormig vat voor pulque

De godin Mayahuel, de godin van de Honderdjarige aloë en alcohol en haar man Patecatl, de god van genezing, vruchtbaarheid en pulque (een alcoholische drank gemaakt van de honderdjarige aloë), kregen 400 kinderen, ofwel konijnengoden die ze met haar vier honderd borsten voedde. Deze waren samen ook wel bekend als Centzon Totochtin, de goden van dronkenschap. Ieder van hen was een manifestatie van een fase van dronkenschap. Ometochtli (ook wel twee konijn genoemd), god van de dronkenschap en vruchtbaarheid, was de leider van de 400 konijnen. Het getal 400 werd als oneindig en ontelbaar gezien. Vierhonderd konijnen stond dus gelijk aan stomdronken zijn.


De fictieve konijnen en hazen
Het Witte Konijn uit Alice in Wonderland
Het Witte Konijn is een karakter uit het boek en de film Alice in Wonderland van Lewis Carroll. Hij verschijnt aan het begin van het boek in hoofdstuk 1. Hij draagt een bril, een vest met een zakhorloge en roept steeds dat hij te laat is. Alice volgt hem het konijnenhol in en komt in Wonderland terecht. Alice ontmoet hem weer als ze in zijn huis vast komt te zitten, omdat ze te groot is geworden. Aan het eind verschijnt hij nog een keer als de boodschapper van de Koningin.

Het Witte Konijn fungeert als een soort gids in het verhaal. Het is een wat ouder personage dat niet echt vriendelijk is. Doordat hij haast heeft en te laat is, wil hij niet met Alice praten. Lewis Carroll zei zelf over het personage van het Witte Konijn, dat het bedoeld was als tegengesteld karakter van Alice die jeugdig, gedurfd, krachtig en direct is.

Pieter Konijn

Pieter Konijn (Peter Rabbit) is een fictief karakter uit de kinderboeken van schrijfster en illustratrice Beatrix Potter. Hij verscheen als eerste in 1902 in Het verhaal van Pieter Konijn (The Tale of Peter Rabbit) en verscheen daarna in meer boeken tussen 1904 en 1912. Beatrix Potter had Peter Konijn vernoemd naar haar konijn uit haar kindertijd, Peter Piper.

Pieter konijn draagt een jasje en schoenen. Pieter woont met zijn moeder en zijn zusjes Flopsie, Mopsie en Wipstaart (Cotton-tail) in een konijnenhol dat een keuken en meubels heeft. Zijn moeder heeft een winkeltje waar ze van alles verkoopt. Zijn neefje heet Benjamin Wollepluis (Benjamin Bunny). De verhalen gaan over zijn lotgevallen in de tuin van meneer Verhoef (Mr. McGregor). In de loop van de verhalen groeit Pieter konijn op en wordt hij groentekweker. Hij helpt zijn zus Flopsie en neef Benjamin die inmiddels getrouwd zijn en hun lotgevallen worden gevolgd.

Konijn in Winnie the Pooh
De verhalen van Winnie the Pooh door A. A. Milne werden in 1926 voor het eerst uitgebracht. Konijn verschijnt voor het eerst in hoofdstuk twee van het boek. Hij leeft in het noordelijke deel van het Honderd Bunderbos.

Konijn is één van de vrienden van Winnie the Pooh. Hij neemt graag de leiding, is tegen het bazige aan en hij verzint graag goede plannen. Vaak gaan deze plannen mis. Hij wil graag het idee hebben dat Janneman Robinson niet zonder hem kan. Hij is wat vijandig tegen nieuwkomers, zoals te lezen is in het eerste boek als Kanga en Roe en later Tijgertje in het bos komen wonen. Hij kan als enige goed lezen en schrijven.

In de Disney-serie heeft Konijn een tuin en doet hij er alles aan om zijn groente te beschermen. Hij is in de tekenfilmserie ook een pietje precies en alles moet altijd op orde zijn. Hij heeft vaak een slecht humeur en kan onaardig tegen anderen zijn. In zijn hart is hij echter een goedzak.

Oswald the lucky rabbit
Oswald the lucky rabbit was Disney's eerste tekenfilmfiguurtje. Hij had hem
samen met Ub Iwerks bedacht voor 
Universal Pictures. Oswald werd in 1927 voor het eerst op het witte doek getoond. Nadat producent Charles
Mintz weigerde om Walt Disney meer budget voor de productie te geven, verliet Walt 
Disney samen met Ub Iwerks het bedrijf en begon voor zichzelf. Hierna bedacht Walt Disney de erg op Oswald lijkende tekenfilmfiguur Mickey Mouse.

Charles Mintz en Walter Lanz namen de productie van Oswald over en gingen hiermee door tot 1943. In 2006 wist Disney de rechten op Oswald te verkrijgen. Hij is nu vooral in Japan populair. In 2015 is er een lang verloren gewaande film uit 1928 van Oswald the lucky rabbit, Sleigh Bells, teruggevonden in de archieven van het Britse Filminstituut.

Stampertje
In de Walt Disney film Bambi uit 1942 ontmoet het hertje Bambi het konijntje Stampertje en sluit vriendschap met hem. Samen beleven ze vele avonturen. Ook in deel twee, uit 2005, is hij weer van de partij. Zijn naam heeft hij te danken aan het feit dat hij met zijn linkerpootje stampt.

Nadat Bambi zijn ouders verliest, neemt Stampertje hem onder zijn vleugels en leert hem van alles over het bos. Hij kan nogal ondeugend zijn, maar bedoelt het altijd goed. Hij geeft zijn vrienden vaak advies over allerhande zaken, maar brengt ze hierdoor vaak in de problemen. Als volwassen konijn is hij niet veel veranderd, praat nogal hard en stampt nog steeds met zijn linkerpoot.

Nijntje

Nijntje is een wit konijntje dat de hoofdrol speelt in de gelijknamige
prentenboekenreeks die is geïllustreerd en geschreven door Dick Bruna. Het idee van Nijntje ontstond toen Bruna's oudste zoon buiten een konijntje had gezien. Hij liet zich onder anderen inspireren door de kunstenaars Matisse, Léger en Werkman. De boeken die vooral voor peuters en kleuters zijn bedoeld, gaan over de dagelijkse avonturen van Nijntje. In 1955 kwam het eerste Nijntje boek uit en in 2011 verscheen het laatste exemplaar. Er zijn wereldwijd wel 85 miljoen exemplaren van Nijntje verkocht. Vooral in Japan is het konijntje en de merchandise immens populair. Het Japanse tekenfiguurtje Hello Kitty is tot groot ongenoegen van Dick Bruna overduidelijk op Nijntje gebaseerd.Bugs Bunny

Bugs Bunny is een animatiefiguurtje dat door Leon Schlesinger Productions (later Warner Bros. Cartoons) is bedacht. AlhoewelWarner Bros al in de jaren dertig aan het experimenteren was met een konijnenfiguur, maakte Bugs Bunny zijn debuut in 1940 in de voor een Oscar genomineerde film A Wild Hare die geregisseerd werd door Tex Avery. Hierna verscheen hij in vele films, series (zoals Looney Tunes en Merrie Melodies), liedjes, stripboeken, reclamespotjes enz. Er zijn zelfs sportschoenen van Nike Jordan(de Air Jordan 1 Mid ‘Hare’ en Air Jordan 1 Mid Lola) met Bugs Bunny op de markt gebracht. Alleen Disney's Mickey Mouse kan zich met hem meten in populariteit. In de jaren dertig en veertig was hij nog een wild konijn met kinderlijke trekjes. Later werd hij volwassener. Bugs Bunny werd de mascotte van Warner Bros. De animatie Knighty-Knight Bugs (1958) met Bugs Bunny in de hoofdrol won een Oscar.

Bugs Bunny is een konijn of haas met een grijze vacht met menselijke trekken. Hij houdt ervan om anderen voor de gek te houden, is sluw en is zijn tegenstanders altijd te slim af. Zijn beroemdste zin is: "Eh... What's up, doc?" terwijl hij op een wortel kauwt. Hij verschijnt regelmatig samen met Daffy Duck en Porky Pig en zijn vaste vijanden zijn Elmer Fudd en Yosemite Sam.

Waterschapsheuvel
Waterschapsheuvel (Watership Down) is een avonturenroman van Richard Adams. Het verhaal speelt zich af in Centraal Zuid-Engeland en gaat over een kleine groep konijnen. Hij heeft het verhaal gebaseerd op zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog bij de slag om Arnhem (Oosterbeek) in 1944. Alhoewel het verhaal zich in een natuurlijke omgeving afspeelt, hebben de konijnen menselijke trekken: ze hebben hun eigen taal, uitdrukkingen, poëzie en mythologie.

Eén van de konijnen, Vijfje (Fiver), krijgt een visioen waarin hun kolonie bedreigd wordt. Onder leiding van zijn broer Hazelaar (Hazel) gaan ze, tegen de zin van het opperkonijn, op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. Onderweg komen ze vele gevaren, tegenslagen en en verleidingen tegen. Het boek heeft de Carnegie Medal en Guardian Prize gewonnen en werd in 1978 verfilmd als animatie. De titelsong Bright Eyes, gezongen door Art Garfunkel werd een grote hit. Tussen 1999 en 2001 was er ook een gelijknamige animatieserie op televisie te zien. Vijfentwintig jaar later schreef Richard Adams een vervolg opWaterschapsheuvelVerhalen uit Waterschapsheuvel.

De Killer Rabbit of Caerbannog
Dit konijn maakte zijn opwachting in de bekende film Monty Python and the Holy Grail uit 1975. Het is een op het oog schattig wit konijn, maar in werkelijkheid een bloeddorstig monster. Hij verschijnt maar heel kort in de film, maar is verantwoordelijk voor de dood van een groot deel van Koning Arthurs mannen. Hij werd gedood toen koning Arthur de Heilige Hand Granaat van Antiochnaar hem gooide.

Bobo het konijn
Bobo verschijnt sinds 1968 in Nederland in het gelijknamige educatieve tijdschrift voor kleuters. Het was in eerste instantie een vertaling van de Engelse versie, maar sinds 1975 heeft de Nederlandse versie een eigen redactie. De bekende schrijvers Annie M.G. Schmidt, Fiep Westendorp, Francine Oomen en Hans de Beer schreven en illustreerden voor het tijdschrift. Sinds 2011 is er ook een gelijknamige televisieserie verschenen van de hand van Studio 100 en Blink Uitgevers.

Bobo is een blauw konijn dat in een boomhut leeft en allerlei avonturen beleeft met zijn vriend Tjerk en zijn zusje Krabbel.

Het Duracell konijn

Het Energizer konijn
De reclamecampagne van het Amerikaanse Duracell met konijnen begon in 1973. In de reclamespotjes zijn meerdere op batterijen lopende roze konijntjes te zien die één voor één stoppen met hun activiteiten (zoals drummen, voetballen of racen) tot alleen het laatste op Duracell batterijen lopende konijn nog actief is.

Het Amerikaanse batterijenmerk Energizer heeft sinds 1989 ook een konijn als mascotte. Dit konijn is een parodie op het Duracell konijn en is alleen in Noord-Amerika te zien.

Het Nesquik konijn
Sinds 1973 maakt de Amerikaanse melkdrank Nesquik reclame met een konijn. Eerst had het konijn op de verpakking de letter Qvan Quick aan een ketting hangen, maar dat is in 1999 veranderd in een N van Nesquik.

In de televisiespotjes was altijd een kind te zien dat Nesquik bij zich had en dan verschrikt riep:"Oh jee, we zijn de melk vergeten!". Hierop verscheen het Nesquik konijn en antwoordde: "Laat dat maar aan mij over". Vervolgens kwam hij met melk terug en was het probleem opgelost.


De echte konijnen
De konijnen die Napoleon bijna verslagen hadden
Napoleon's nederlaag bij Waterloo in 1815 was niet zijn grootste vernedering. In 1807 had Napoleon net de Vrede van Tilsit getekend waardoor de oorlog tussen Rusland en Pruisen enerzijds en Frankrijk anderzijds eindigde. Hij wilde dit vieren met een konijnenjacht. Zijn chef-staf Alexandre Berthier zorgde ervoor dat er konijnen zouden worden uitgezet en nodigde de prominentste mannen van het leger uit. Hij wilde indruk maken en zette honderden, zo niet duizenden konijnen uit. In plaats van te vluchten, renden ze allemaal naar Napoleon toe. De geamuseerdheid veranderde al snel in schrik en afgrijzen toen de konijnen allemaal op Napoleon klommen. Napoleon's mannen probeerde de konijnen van hem af te slaan, maar het waren er te veel. Alhoewel Alexandre Berthier het niet graag wilde toegeven, had hij tamme konijnen in plaats van wilde hazen uitgezet. Ze waren gewend aan mensen en verwachtten dat Napoleon ze zou voeren. Uiteindelijk slaagde Napoleon erin om de konijnen te ontvluchten door naar zijn koets te rennen. Sommige konijnen schijnen zelfs in de koets geklommen te zijn.

Okunoshima Eiland ofwel Konijneneiland

Het Japanse Okunoshima Eiland, ook wel Usagi Jima genoemd, ligt in de Japanse Zee en wordt bewoond door duizenden konijnen. Ze zijn overal op het eiland aanwezig en achtervolgen de toeristen. Hoe er zoveel konijnen op het eiland terecht zijn gekomen is een mysterie. Het feit dat er vroeger (tot het einde van de Tweede Wereldoorlog) op het eiland chemische wapens werden geproduceerd, kan ermee te maken hebben. Ze werden naar het eiland gehaald om verschillende giftige gassen te testen. Velen zeggen dat dit onmogelijk is, omdat ze uiteindelijk gedood werden. Een andere theorie is, dat er in 1971 door schoolkinderen acht konijnen naar het eiland gebracht zijn die zich vermenigvuldigd hebben. Honden en katten zijn verboden op het eiland, waardoor ze geen natuurlijke vijanden hebben. Het eiland ligt vlakbij het vasteland en is met zijn mooie stranden, golfvelden en kampeerplaatsen een geliefde toeristische attractie geworden. Bezoekers van Okunoshima Eiland kunnen konijnenvoer kopen om de konijnen te voeren.

Kijk hier naar het filmpje over Konijneneiland:

Oolong (1994-2003)

Oolong was het konijn van de Japanner Hironori Akutagawa en was een internetfenomeen. Hij zette foto's van het konijn op internet terwijl het met allemaal objecten op zijn kop balanceerde, zoals een pannenkoek, wafel, appel, kopje, closetrol en een banaan. Over het algemeen waren de reacties positief. Er waren echter mensen die het dierenmishandeling noemden. In een brief ontkende hij dit. Oolong werd uiteindelijk door de New York Times ontdekt en is een wijdverspreide Internetmeme geworden. Oolong stierf in 2003. Hironori Akutagawa legde zijn laatste dagen vast en publiceerde dit gedeeltelijk op de website. Zijn opvolger heet Yuebing.

Konijn Darius, het grootste konijn ter wereld
Het Engelse konijn Darius is volgens het Guinness World Record het grootste konijn ter wereld. Hij is 1.30 m lang en weegt bijna 25.5 kg. Hij is in 2015 vijf jaar geworden. Hij is zindelijk, volgt zijn bazin Annette Edwards als een hond en speelt graag met een bal. Hij mag soms aan tafel eten. Hij heeft dertig jongen van verschillende moeders. Zijn zoon Jeff van 1 jaar oud is al bijna even groot en haalt zijn vader waarschijnlijk in. Zijn bazin is ongeveer 6800 euro per jaar kwijt aan het eten en de verzorging van de konijnen.

Wally het angorakonijn, dé instagram-hit
Het Britse angorakonijn Wally heeft opvallende oortjes die iets weghebben van vleugels of staartjes. Hij is 1 jaar oud en woont met zijn eigenaresse Molly in Massachusetts. Hij is een instagramhit en heeft meer dan 150.000 volgers.

_____________________________________________________________________________________
Bronnen:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten