zaterdag 24 oktober 2015

Kim Il-sung: Noord-Korea's grondlegger en Eeuwige President

Elke jaar op 15 april wordt de verjaardag van Kim Il-sung, de grootvader van de huidige leider Kim Jong-un, gevierd. Hij wordt gezien als de grondlegger van Noord-Korea en wordt De Eeuwige president en De Grote Leider genoemd. Samen met zijn vrouw, Kim Jong Suk en zoon Kim Jong-il maakt hij deel uit van de heilige drie-eenheid, de Drie Generaals van de Paektusan. Voor de buitenwereld is hij de man die ervoor heeft gezorgd dat Noord-Korea een gewetenloze dictatuur werd die het volk tot vandaag de dag op brute wijze onderdrukt. Het meeste wat van Kim Il-sung bekend is, is afkomstig van zijn eigen verhalen en officiële Noord-Koreaanse bronnen en is dus grotendeels propaganda.


Kim Il-sung's vroege jeugd

Kim Il-sung's geboorteplaats in Mangyongdae
Kim Il-sung werd op 15 april 1912 als Kim Song-ju geboren in het stadje Mangyongdae, nu een district van Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. Bij zijn geboorte werd Korea al twee jaar bezet door de Japanners. Volgens de Noord-Koreaanse propaganda was hij afkomstig uit een familie van arme boeren en de oudste van drie zoons. Echter, volgens andere bronnen kwam hij, zoals de meeste guerrillastrijders, uit een familie van middenklassers. Zijn vader was een leraar en zou enkele scholen hebben opgericht. 

Het is in ieder geval zeker, dat de Koreanen het moeilijk hadden onder de bezetting van de Japanners. Volgens Kim Il-sung's biografie zouden hij en zijn familie onverwerkt graan hebben moeten eten dat eigenlijk bedoeld was als diervoeding. Vlees en fruit waren zelden op het menu. Zijn familie was protestants van geloof. Zijn grootvader aan moederszijde was een protestantse dominee en zijn ouders zouden zeer actief zijn geweest in de kerkelijke gemeenschap. In Kim Il-sung's biografie staat echter, dat zijn vader en moeder atheïsten waren. Zijn vader zou hebben gezegd dat het dienen van zijn land en volk belangrijker was dan het dienen van God en zijn moeder zou enkel naar de Kerk zijn gegaan om even tot rust te kunnen komen van haar zware werk thuis.
Kang bansuk, de moeder van Kim Il-sung

Naar eigen zeggen zou hij al op vijfjarige leeftijd in de armen van zijn moeder hebben gezworen om de imperialistische machten te verslaan. Hij beweert op 1 maart 1919 als zesjarige aanwezig te zijn geweest bij de Koreaanse protesten tegen de Japanners die bloedig werden neergeslagen en waarbij 7000 Koreanen om het leven kwamen. Hij zou ook spijkers op de weg hebben gelegd om de Japanners dwars te liggen. Zijn vader zou hem voor het slapen gaan verhalen over Lenin en de Oktoberrevolutie hebben verteld. Daarnaast zou zijn vader hem les in de Koreaanse taal, geschiedenis en aardrijkskunde hebben gegeven. Zijn moeder werkte heel hard en offerde zichzelf geheel op voor het welzijn van haar kinderen. 

Volgens de officiële bronnen was zijn familie actief in de anti-Japanse beweging. Zijn grootouders zouden als enigen geweigerd hebben hun achternamen te veranderen. Zijn grootvader zou hebben gezegd dat het beter was om doodgeslagen te worden dan aan de Japanners toe te geven. Toen Kim Il-sung 7 jaar was, zou zijn familie vanwege deze anti-Japanse activiteiten naar Manchurije, een noordoostelijke grensprovincie in China, gevlucht zijn. Het is volgens historici echter waarschijnlijker dat ze, zoals veel Koreanen, naar China vluchtten om aan de hongerdood te ontsnappen.


Eenmaal in China vestigde zijn vader zich met een vervalst diploma als dokter. Met zijn miraculeuze geneesmiddelen zou hij hier veel succes bij de armen hebben gehad. Kim Il-sung ging in China naar school in de stad Jilin. Hij leerde hier vloeiend Chinees spreken.


Terugkeer naar Noord-Korea

Kim Il-sung op ca. 14-jarige leeftijd
Volgens zijn officiële biografie moest hij in 1923 van zijn vader op elfjarige leeftijd alleen naar Noord-Korea terugkeren om daar verder onderwijs te volgen. Hij moest de reis van 2500 km te voet afleggen en doorstond zware sneeuwstormen en vele andere ontberingen. Hij werd onderweg door de vele vrienden van zijn vader geholpen. Hij zou in totaal negentien dagen over de reis hebben gedaan. Naar eigen zeggen was deze reis al een leerschool op zich en zou hij veel over zijn prachtige land hebben geleerd. Hij volgde onderwijs op een privéschool in het geboortestadje van zijn moeder, Chilgol, waar zijn grootvader directeur van was. Hij zou hier de Japanse leerboeken hebben verscheurd en getuige zijn geweest van de wrede onderdrukking door de Japanners.

Na van het thuisfront te hebben vernomen dat zijn vader gevangen was genomen, keerde Kim Il-sung na zijn tweejarige verblijf in Noord-Korea terug naar China. Na een aantal jaren in gevangenschap te hebben gezeten, verkeerde zijn vader in slechte gezondheid en aan het eind van zijn leven was hij aan bed gekluisterd. In 1926 stierf zijn vader op 32-jarige leeftijd. Op zijn sterfbed zou zijn vader hem en zijn broers hebben opgedragen om hun land tegen elke prijs terug te winnen, ook al zouden al hun botten gebroken worden en hun lichaam verscheurd zijn. 


Kim Il-sung wordt politiek actief

Hij sloot zich aan bij een communistische jeugdorganisatie en werd hierdoor het jongste lid. Hij vocht tegen de Japanners in het gebied van de Yalu rivier dat de grens tussen China en Korea markeert. Volgens de officiële lezing zou hij de stichter en leider zijn van het Noord-Koreaanse Volksleger. In werkelijkheid bestond deze nog helemaal niet en zou hij zich hebben aangesloten bij het Noordoostelijke Anti-Japanse Verenigde Leger dat door de Chinese Communistische Partij was opgericht. Doordat hij vloeiend Chinees sprak, had hij een streepje voor op de andere guerrillastrijders en klom hij al snel op in rang.

Van 1929 tot 1930 zat hij wegens zijn activiteiten in de gevangenis. Hierna sloot hij zich aan bij de Koreaanse guerrillabeweging tegen de Japanse bezetting. 

In 1932 stierf zijn moeder en niet veel later stierf zijn jongere broer Chul Ju in de strijd tegen de Japanners.

In 1932 werd hij de leider van een Koreaanse guerrillagroep in Korea. Deze groep was verantwoordelijk voor meerdere aanvallen op de Japanners. Hij veranderde zijn naam in Il-sung (wat ster of zon betekent), naar een beroemde guerrillastrijder uit het begin van de twintigste eeuw. Volgens Zuid-Korea stal hij de naam van een beroemde en legendarische Koreaanse vrijheidsstrijder die bekend stond om zijn moed in zijn strijd tegen de Japanners. Kim Il-sung zou zo zijn eigen status hebben willen vergroten.

Rond deze tijd ontmoette hij zijn toekomstige vrouw, Kim Jong Suk. Zij was zijn bodyguard en volgens de propaganda beschermde ze hem met gevaar voor eigen leven, met in iedere hand een Mauser-geweer. Volgens zijn officiële biografie had ze grote indruk op hem gemaakt met haar verschijning en had hij grote bewondering voor haar moed en opofferingsgezindheid.

Volgens zijn officiële biografie zou hij tussen 1932 en 1945 meer dan 100.000 keer tegen de Japanners hebben gevochten en nooit verloren hebben. Dit betekent dat hij ongeveer 28 gevechten per dag moet hebben geleverd. In 1939 was hij de meest gezochte guerrillastrijder in Manchurije en werd er een hoge beloning uitgeloofd aan een ieder die informatie over hem had.


Kim Il-sung's verblijf in de Sovjet-Unie

De heilige Paektusan Berg
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Japanners in Korea in de meerderheid en in 1941 week Kim Il-sung uit naar de Sovjet-Unie. Hij kreeg hier militaire en politieke training in Khabarovsk. Tot het einde van de oorlog diende hij in het Rode Leger als kapitein. Hij trouwde hier met zijn kameraad en bodyguard Kim Jong Suk. Ze kregen hier twee zoons, Kim Jong-il (1942) en Kim P'yong Il (1944)

Volgens officiële Noord-Koreaanse bronnen kloppen de westerse beweringen niet dat Kim Il-sung van 1941 tot 1945 in de Sovjet-Unie verbleef. Hij zou in de tussentijd weer naar Manchurije teruggekeerd zijn om te strijden tegen de Japanners. Zijn oudste zoon Kim Jong-il zou bij zonsopgang, te midden van het geweervuur, op de heilige Paektusan Berg zijn geboren, waar een geheim guerrillakamp van Kim Il-sung was gevestigd. 


Kim Il-sung wordt leider van de Democratische Volksrepubliek Korea

Propagandaposter over de triomfantelijke
terugkomst van Kim Il-sung na de
bevrijding van Korea 
In 1945 werd tijdens de Conferentie van Jalta bepaald dat Korea, na meer dan duizend jaar één land te zijn geweest, door de Russen en Amerikanen in twee gebieden zou worden verdeeld. Zo werd Kim Il-sung met steun van de Russen (in het bijzonder van kolonel Ignatiev) de voorlopige leider van de Russische satellietstaat Noord-Korea. Tegelijkertijd hielpen de VS met het opzetten van de Republiek van Zuid-Korea.


In 1945 werd hij vader van een dochter, Kim Kyong Hui.

In het begin werden Kim Il-sung's redevoeringen door de Russen geschreven. De Sovjet-Unie zorgde ervoor dat potentiële rivalen ontwapend werden. In 1946 werd er door Noord-Koreaanse nationalisten in samenwerking met Zuid-Koreaanse nationalisten een mislukte moordaanslag gepleegd op Kim Il-sung. Een Russische officier ving echter de granaat voor hem op en redde hierdoor zijn leven.

In 1947 werden hij en zijn vrouw getroffen door een persoonlijk drama: zijn tweede zoon, Kim Pyong-il verdronk toen hij bij een vijver aan het spelen was.

Stalin zorgde ervoor dat het Noord-Koreaanse leger moderne tanks en wapentuig kreeg. In 1948 richtte de Sovjet-Unie de Democratische Republiek Noord-Korea op. 

Op 22 september 1949 overleed zijn vrouw, Kim Jong Suk. Volgens de officiële lezing was haar overlijden het gevolg van haar harde bestaan als guerrillastrijdster. Volgens niet-officiële bronnen overleed ze tijdens de bevalling van haar doodgeboren dochter.


De Koreaanse Oorlog

De Koreaanse Oorlog kostte aan 3 miljoen mensen het leven.
In 1949 trokken de VS zich terug uit Zuid-Korea. Kim Il-sung was ervan overtuigd dat het volk van Zuid-Korea zich graag zou willen aansluiten bij Noord-Korea. Op 25 juni 1950 voerde Noord-Korea met steun van Stalin en Mao Zedong een verrassingsaanval uit op Zuid-Korea en veroverde de hoofdstad Seoul. Dit luidde het begin van de Koreaanse oorlog in.

Vijftien landen stuurden troepen naar Zuid-Korea. Binnen een maand had Noord-Korea negentig procent van Zuid-Korea bezet. In oktober 1950 slaagden VN-troepen erin om Seoul te heroveren. Kim Il-sung werd gedwongen om naar China te vluchten. In 1951 slaagden de VN-troepen erin om ook de zuidelijke gebieden te heroveren. Op 27 juli 1953 werd er een wapenstilstand overeen gekomen. De oorlog had aan zo'n drie miljoen mensen het leven gekost. Korea zou verdeeld blijven. 


Noord-Korea wordt een dictatuur

Hierna vestigde Kim Il-sung een dictatuur met persoonsverheerlijking, naar zijn grote voorbeeld Jozef Stalin. Hij schakelde zijn tegenstanders uit en verzamelde een kleine groep getrouwen om zich heen uit zijn anti-Japanse verzetsdagen. Tegen de jaren zestig had hij ervoor gezorgd dat er geen Russische aanwezigheid meer was en kreeg zijn familie een heldenstatus toebedeeld. 

Hij voerde een doctrine van zelfvoorzienendheid in dat bekend staat als Juche: het Koreaanse volk is de meester van zijn eigen lot en aangezien Kim Il-sung de absolute leider was, had hij het lot van het volk in handen. Vanaf de jaren zestig moest het volk hem aanspreken als De Grote Leider.

Noord-Korea raakt geïsoleerd

De Juche Toren, monument ter
nagedachtenis van Kim Il-sung
Vanaf de jaren vijftig tot de jaren zeventig legde Kim Il-sung de nadruk op de zware industrie en collectieve landbouw. Mensen moesten lange uren maken. Deze plannen werden gefinancierd door de Sovjet-Unie en China. Hij nam echter steeds meer afstand van zijn bondgenoten. Hij had er genoeg van om een marionet te zijn en trok zijn eigen plan. Hij schrapte iedere vermelding over zijn tijd in de Sovjet-Unie uit de geschiedenisboekjes. Hij zou helemaal alleen de Japanners hebben verslagen en ervoor hebben gezorgd dat Noord-Korea een zelfstandige natie werd.

De dood van zijn mentor en grote voorbeeld Jozef Stalin in 1953 versnelde de breuk tussen hem en de Sovjet-Unie. Na Stalin's dood deed de Sovjet-Unie onder leiding van Nikita Chroesjtsjov steeds meer afstand van Stalin en werd er toenadering tot het Westen gezocht. Kim Il-sung wilde niks van dit nieuwe Russische beleid weten. Hij gaf de voorkeur aan het bondgenootschap met China.


Drie klassen

De bevolking die uit 22 miljoen mensen bestond, werd in drie verschillende klassen onderverdeeld. De klasse werd bepaald door de mate van trouw aan de leider. De hoogste klasse (25 procent) mocht in de grote steden wonen en kreeg voedsel, werk en scholing. Vijftig procent van de bevolking kreeg tweederangs baantjes en huizen en hun trouw werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdienst. De resterende vijandelijke klasse werd veroordeeld tot dwangarbeid in kampen en woonde in verafgelegen dorpjes. 

Korea werd geheel afgesloten van de buitenwereld en niemand kon meer buitenlandse kranten lezen, televisiezenders kijken of naar buitenlandse radiozenders luisteren.


President van Noord-Korea

In 1972 veranderde Kim Il-sung de grondwet en riep hij zichzelf uit tot President van Noord-Korea. Hij kondigde ook aan dat zijn zoon, Kim Jong-il, hem na zijn dood zou opvolgen. Hij nam alle beslissingen nagenoeg alleen, zonder ruggespraak te houden met de Arbeiderspartij. De Koreaanse Arbeiderspartij was feitelijk irrelevant geworden. In 1980 werd zijn zoon als opvolger benoemd.

Mensen buigen voor het Kim Il-sung monument 
De persoonlijkheidscultus rond Kim Il-sung groeide in deze periode. Er werden hem welhaast bovennatuurlijke krachten toebedeeld. Hij werd vergoddelijkt. Hij werd de Zon der Liefde: superieur aan Jezus in liefde, superieur aan Boeddha in vrijgevigheid, superieur aan Confucius in deugdzaamheid en superieur aan Mohammed in rechtvaardigheid.

Tegen deze tijd waren er in de hoofdstad Pyongyang alleen al 10.000 afbeeldingen, standbeelden en muurschilderingen van Kim Il-sung. Iedereen die er op enigerlei wijze van verdacht werd niet geheel achter de Grote Leider te staan of niet enthousiast genoeg was in zijn aanbidding van Kim Il-sung, werd geëxecuteerd of naar een strafkamp (kwan li-so) gestuurd.


De laatste jaren van Kim Il-sung

Kim Il-sung samen met zoon Kim Jong-il
Vanaf zijn zeventigste verjaardag in 1982 verscheen Kim Il-sung steeds minder in het openbaar. Hij gaf steeds minder redevoeringen en interviews. Hij maakte nog wel buitenlandse reizen naar zijn bondgenoten China, Rusland en Oost-Europa en zorgde ervoor dat de verhoudingen verbeterden. Op 8 juli 1994 stierf Kim Il-sung plotseling aan een hartaanval. Volgens interne bronnen verkeerde hij al langer in slechte gezondheid als gevolg van hartproblemen. Hij was ten tijde van zijn dood de langst regerende dictator ter wereld. Zijn lichaam werd gebalsemd en in het openbaar opgebaard. Hij ligt tegenwoordig samen met zijn zoon Kim Jong-il opgebaard in een glazen sarcofaag in zijn voormalige ambtswoning, het Kumsusan-herdenkingspaleis in Pyongyang.

Tijdens de viering van zijn honderdste geboortedag in 2012 verhaalde zijn kleinzoon en huidige leider Kim Jong-un vol trots dat op de dag van de geboorte van zijn grootvader het schip de Titanic zonk, waardoor honderden decadente westerlingen omkwamen: zelfs als baby was de heldhaftige stichter van de natie al actief in het vervolgen van kapitalisten.


Lees ook:
Bekijk de officiële video over Kim Il-sung van het nieuwskanaal van Noord-Korea:   __________________________________________________________________
Bronnen:


Afbeeldingen:

  • Poster van Kim Il-sung: By yeowatzup [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
  • Geboorteplaats Kim Il-sung: By Gilad.rom (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
  • Geheime kamp op Paektusan Berg: Door Roman Harak (North Korea - Secret camp) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
  • Portret van de thuiskomst van Kim Il-sung nadat hij Korea van Japan had bevrijd: By yeowatzup from Katlenburg-Lindau, Germany [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
  • De Juche Toren: By Bjørn Christian Tørrissen (Own work by uploader, http://bjornfree.com/kim/) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
  • Monument van Kim familie: By Участник:Misha [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
  • Schilderij van Kim Il-sung en zijn zoon Kim Il-jong: By Roman Harak (North Korea) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
Geen opmerkingen:

Een reactie posten