zondag 23 mei 2021

Pinksteren in de Kunst: Maria in het middelpunt

Houtsnede door Lucas van Leyden, 1514


In de oude kunstwerken die Pinksteren afbeelden, worden de discipelen meestal zittend afgebeeld, de Heilige Geest wordt op hen uitgestort in de vorm van vlammen op hun hoofd of in de gedaante van een stralende duif. In het begin werden alleen de 12 apostelen afgebeeld, met als centrale figuren Petrus en/of Paulus. Volgens de Bijbel bad en wachtte Maria, de moeder van Jezus, samen met de apostelen op de nederdaling van de Heilige Geest. Over de vraag of de Heilige Geest ook op haar neerdaalde, bestaat discussie. Doordat Maria de Kerk symboliseert, werd ze vanaf het begin van de middeleeuwen regelmatig als centrale figuur afgebeeld met aan haar zijde Petrus en Paulus. Aan het einde van de middeleeuwen was ze niet meer weg te denken uit kunstwerken betreffende Pinksteren.

Lees ook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten