maandag 26 maart 2018

Acht regels waaraan een debat of discussie moet voldoen

Enige tijd geleden verscheen er een Engelstalige schematische kaart waarop kort en bondig wordt weergegeven hoe mensen op een rationele manier met elkaar kunnen discussiëren of debatteren. Dit om te voorkomen dat iets onterecht een discussie of debat word genoemd, maar feitelijk niet meer is dan een preek of gelegenheid om elkaar te overschreeuwen en bevestigd te worden in het eigen gelijk. Dit is ook een manier voor toehoorders om te beoordelen of iemand goed kan debatteren en of een debat eerlijk is verlopen. Hier volgt de Nederlandse vertaling van het schema waarin acht voorwaarden worden genoemd waaraan een discussie of debat moet voldoen. 


Eerst moeten jij en jouw discussiepartner de volgende vragen beantwoorden om te oordelen of een debat of discussie wel zin heeft:

Vraag 1:
Sta je ervoor open om eventueel van gedachten te veranderen door de discussie?

Nee
🔻
Dit is geen discussie. Ik praat niet met jou over dit onderwerp.


Vraag 2:
Als aangetoond wordt dat jouw argument onjuist is, zul je het dan nooit meer gebruiken ?

Nee
🔻
Dit is geen discussie. Ik praat niet met jou over dit onderwerp.


Vraag 3:
Ben je bereid om je te houden aan de basisprincipes van de rede?

Voorbeelden:

⭆Als de bewering van de andere partij meer ondersteunend bewijs heeft, dan moet deze voor waar worden aangenomen.

⭆De bewijslast ligt bij de persoon die een bewering doet.

Nee
🔻
Dit is geen discussie. Ik praat niet met jou over dit onderwerp.


Hebben jij en je debatpartner in spe op al de bovenstaande vragen bevestigend geantwoord? De discussie of het debat kan van start gaan onder de volgende voorwaarden:

Introduceer geen nieuw argument als de vorige nog moet worden besproken.

Ga niet door naar het volgende argument als is aangetoond dat een feit dat je naar voren hebt gebracht niet juist blijkt te zijn.

Ondersteun je discussiepunt of argumenten altijd met feiten.

Gebruik nooit als argument dat je geen bewijzen nodig hebt.


De vraag die jullie na afloop van het debat moeten stellen:

Heb je één van de bovenstaande regels overtreden? 

 Ja Je hebt vals gespeeld. 
De discussie of het debat is beëindigd: Je wordt geacht tot dit punt ingestemd te hebben met alle argumenten van de tegenpartij en je verliest het recht om over de discussie te klagen.

Nee Gefeliciteerd! Dit is de manier waarop verstandige mensen ideeën met elkaar uitwisselen!Dit is de originele Engelstalige schematische kaart:___________________________________________________________________________________________
Bronnen:
Illustratie in inleiding: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Debate_Logo.svg (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)Geen opmerkingen:

Een reactie posten