vrijdag 18 december 2015

Moeder Teresa (schijn)heilig?

Moeder Teresa werd op 4 september 2016, haar negentiende sterfdag, heilig verklaard. Het tweede wonder dat hiervoor nodig was, is eind 2015 door paus Franciscus erkend. Moeder Teresa zorgde 45 jaar lang voor de armen, zieken en wezen in Calcutta. Ze wordt echter niet door iedereen als een heilige beschouwd.

Moeder Teresa wordt wereldwijd geroemd om haar liefdadigheidswerk in de Indiase sloppenwijken van Calcutta. Ze wordt echter niet door iedereen als een onbaatzuchtig persoon beschouwd. In India zijn er al tegengeluiden te horen: het hoofd van de Nationalistische Hindoe Partij, Rashtriya Swayamsevak Sangh, kreeg veel kritiek te verduren toen hij zei dat Moeder Teresa haar liefdadigheidswerk niet uit onbaatzuchtigheid verrichtte, maar vanuit een heel ander motief, namelijk het bekeren van mensen tot het katholicisme.

Zo zouden de faciliteiten van de door haar opgerichte orde van de Missionarissen van Naastenliefde ver onder de maat zijn geweest. De manier waarop er met de zieken werd omgegaan en de medische behandelingen riepen vragen op en ze zou contacten hebben onderhouden met dubieuze politieke figuren, zoals de toenmalige dictator van Haïti, Jean-Claude Duvalier. De manier waarop ze omging met de grote geldbedragen die ze ontving, zou ook twijfelachtig zijn geweest. Daarnaast zou haar liefdadigheidswerk enkel tot doel hebben gehad om haar fundamentalistische opvattingen op te dringen. Zo had ze erg conservatieve ideeën over onderwerpen als abortus, voorbehoedsmiddelen en echtscheiding. 

Er zijn ook twijfels over de wonderen die tot haar heiligverklaring hebben geleid. De Indiase Sanal Edamaruku, schrijver en oprichter van de Indiase Rationalistische Vereniging, zet zijn vraagtekens bij de wonderen. Het eerste wonder is de genezing van een vrouw die aan kanker leed, nadat een foto van Moeder Teresa op haar buik was geplaatst. Edamaruku ontdekte echter dat de vrouw onder medische behandeling stond. Volgens Edamaruku wil men niet kritisch meer zijn om zo het beeld van de non als weldoener van de armen in stand te houden. Iedereen die zijn twijfels uit, wordt als een tegenstander van de armen gezien.


In 1994 maakte de Britse journalist Christopher Hitchens samen met de Brits-Pakistaanse Journalist Tariq Ali een kritische documentaire over Moeder Teresa, Hell's Angel:_________________________________________________________________
Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten