maandag 24 september 2018

Afbeelding van de week: 24-9-2018: Sappho: de eerst en oudst bekende westerse schrijfster en dichteres

Eén van de oudst overgebleven afbeeldingen van Sappho (ca. 470 v. Chr.)

Er is weinig bekend over Sappho. Ze werd rond 600 voor Christus geboren in de stad Mytilene op het eiland Lesbos en was afkomstig uit een welvarende Griekse familie. Ze zou een man en dochter hebben gehad. Tijdens haar leven werd ze geroemd om haar lyrische gedichten en werd ook wel de Dichteres genoemd. De Atheense dichter en politicus Solon was één van haar bewonderaars. Ze wordt als één van de belangrijkste dichters van de Griekse oudheid beschouwd. Haar gedichten werden met een lier begeleid, vandaar het woord lyrisch. De meeste gedichten zijn verloren gegaan of er zijn enkel fragmenten van overgebleven, met uitzondering van vier gedichten, waaronder Bede aan Aphrodite. Sommige mensen leidden uit haar gedichten af dat ze op vrouwen viel. Hierdoor werd ze het symbool van de vrouwenliefde. De woorden lesbienne en lesbisch zijn om deze reden aan haar geboorte-eiland ontleend. Na haar dood werden haar gedichten nog eeuwenlang gelezen en voorgedragen. Onder anderen Lucianus en Plato waren vol lof over haar gedichten.
_________________________________________________________________________________________
Bronnen:


Biography online. (z.d.). Sappho Biography. Geraadpleegd op 24 september 2018, van https://www.biographyonline.net/poets/sappho.html

Mark, J. J. (2014, 2 augustus). Sappho of Lesbos. Geraadpleegd van https://www.ancient.eu/Sappho_of_Lesbos/

Reynolds, M. (z.d.). How did Sappho shape the way we talk about love and sex? Geraadpleegd op 24 september 2018, van http://www.bbc.co.uk/guides/z928rdm

Wikipedia. (z.d.-a). Sappho. Geraadpleegd op 24 september 2014, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Sappho


Wikipedia. (z.d.-b). Sappho. Geraadpleegd op 24 september 2014, van https://en.wikipedia.org/wiki/Sappho


Geen opmerkingen:

Een reactie posten