zaterdag 3 oktober 2015

De Verenigde Staten en vuurwapensWapenbezit is zo vervlochten met de Amerikaanse cultuur en geschiedenis, dat het haast onmogelijk lijkt om deze van elkaar te scheiden. De Amerikanen hebben tijdens de Amerikaanse Revolutie hun vrijheid bevochten met vuurwapens en velen zien het vuurwapen als symbool voor het behoud van die vrijheid. De Amerikanen bezitten in totaal ongeveer 265 miljoen wapens. Volgens een onderzoek uit 2017 bezit 40 procent van de Amerikanen een handwapen of heeft iemand in het huishouden er een. Daarmee is de VS het land met de meeste wapenbezitters ter wereld. Volgens een onderzoek uit 2014 zou 25 procent van de Amerikanen voor een verbod op handwapens zijn. 


De geschiedenis

Second Amendment

Het recht om een vuurwapen te bezitten, is vastgelegd in een aanvulling op de eerste Amerikaanse grondwet (Bill of Rights), the Second Amendment uit 1791. Hierin staat het volgende:
Amerikaanse soldaten tijdens de Revolutie

Aangezien er een goed georganiseerde burgermilitie nodig is om de veiligheid van een Staat zeker te stellen, zal er geen inbreuk worden gemaakt op het recht van de burgers om een wapen te bezitten en te dragen.

Deze wet was bedoeld om de macht van de Burgermilitie, tegenwoordig de National Guard (reservestrijdkrachten van het leger), te versterken. Nadat de Amerikanen tijdens de Amerikaanse Revolutie de wapens hadden opgenomen tegen de Engelse koloniale macht, was dit amendement toegevoegd om de burgers een manier te geven om terug te vechten tegen een mogelijk toekomstige tirannieke federale overheid. Indien nodig moesten de burgers hun vrijheden met vuurwapens kunnen verdedigen. Men had namelijk niet zo'n groot vertrouwen in de nieuwe regering en was bang dat deze te zwak zou blijken te zijn. 

Er moet wel worden opgemerkt dat deze wet in veel staten niet van toepassing was op de zwarte bevolking. Vrije zwarten mochten in veel staten geen vuurwapen bij zich dragen of bezitten.


Slag bij Wyoming waarin Loyalisten samen met
 de Indianen tegen de Revolutionairen vochten

Een toevluchtsoord voor religieus vervolgden


Veel mensen gingen naar Amerika, omdat ze in hun Europese thuisland hun godsdienst niet in vrijheid konden uitoefenen. Ze kwamen naar Amerika in de hoop op een beter leven en een plek waar ze niet van hun vrijheden beroofd zouden worden.

De kolonisten hadden hun wapens nodig voor de jacht, om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en daarnaast werd er hevig om land gevochten met de oorspronkelijke bewoners, de indianen.De National Rifle Association


Na de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) werd in 1871 de National Rifle Association opgericht door de journalist en soldaat William Conant Church en oud-generaal George Wood Wingate. Ze waren geschrokken van de slechte schietvaardigheden van de soldaten. Ze wilden met deze organisatie de schietvaardigheden verbeteren. Daarnaast werd het schieten als sport en jagen bevorderd. 

In het beginsel was de NRA van mening dat alleen leden van een officiële militie een vuurwapen mochten bezitten en dat het Tweede Amendement niet gold voor individuen. In de jaren zeventig kwam daar geleidelijk verandering in. Nu is de NRA van mening dat deze wet ieder individu het recht geeft om een vuurwapen te bezitten en te dragen. Naar eigen zeggen had de organisatie in 2013 meer dan 4 miljoen leden.


De NRA houdt een lijst bij van senatoren die vóór of tegen vuurwapens zijn. Deze lijst oefent een grote politieke invloed uit. Veel senatoren zouden ook geld van de NRA hebben ontvangen voor hun verkiezingscampagnes.
De twintigste eeuw tot nu

Wetgeving

De National Firearms Act

De National Firearms Act van 1934 was de eerste federale wet die het wapenbezit wilde beperken. Deze wet werd gesteund door de National Rifle Association. De wet was een gevolg van de opkomst van gangsters zoals Al Capone die automatische wapens gebruikten en het bankroverspaar Bonnie en Clyde die al schietend door Amerika reisde. Wapenverkopers moesten voortaan in het bezit zijn van een vergunning en kopers van automatische wapens, afgezaagde geweren en geluiddempers moesten belasting over deze wapens betalen.

    Martin Luther King en Robert Kennedy

De Gun Control Act

Mede door de moordaanslagen op Robert Kennedy en Martin Luther King werd er in 1968 een wet aangenomen, the Gun Control Act, waarin de federale overheden meer bevoegdheden kregen inzake het beperken van wapenbezit om zo de criminaliteit tegen te gaan. Het werd verboden om een vuurwapen of munitie te verkopen of te leveren aan een persoon onder de achttien jaar en als het een ander vuurwapen betrof dan een geweer of jachtgeweer, was het verboden om deze en de daarvoor benodigde munitie te verkopen of te leveren aan een persoon onder de eenentwintig jaar. 

De Brady Handgun Violence Prevention Act

In 1993 kwam hier nog een aanvulling op, The Brady Handgun Violence Prevention Act. Hierin werd de verkopers van vuurwapens de verplichting opgelegd om een achtergrondonderzoek naar de koper te doen. De toenmalige president Clinton had dit amendement ondertekent ter ere van James Brady. James Brady was de persoonlijke assistent van president Reagan toen deze in 1981 bij een mislukte aanslag op de president gewond en verlamd raakte. De dader was een geestelijk labiele man die een revolver had gekocht bij een pandjeshuis in Dallas, Texas.


Vanaf de invoering van de Brady Handgun Violence Prevention Act werd 1,8 procent (2.1 miljoen) van de aanvragen voor een wapenvergunning afgewezen

Naar aanleiding van de schietpartij in 2012 op de Sandy Hook Elementary School in de Amerikaanse staat Connecticut waarbij 26 mensen omkwamen, waaronder 20 kinderen tussen zes en zeven jaar oud, wilde de toenmalige president Obama de Brady Handgun Act versterken door het overheidsinstanties makkelijker te maken om gegevens uit te wisselen over mensen met een geestelijke aandoening. Voordat deze wet in werking kon treden, werd deze in februari 2017 door de huidige president Trump ongedaan gemaakt.

De Gun-Free School Zones Act

In 1995 kwam er een verbod op het zonder vergunning dragen van een vuurwapen op school en binnen 300 meter van een school, de Gun-Free School Zones ActTwee schietpartijen op scholen in Montana en Texas in respectievelijk 1986 en 1987 waren mede bepalend voor het opstellen van deze wet. 

In oktober 2015 is er in Californië een wet aangenomen waardoor ook burgers met een wapenvergunning geen wapen op school of binnen 300 meter van een school mogen dragen. Deze wet is het gevolg van een schietpartij op een school in Roseburg in de staat Oregon, waarbij negen mensen om het leven kwamen.Verschillende kampen


Er zijn tegenwoordig verschillen van mening over hoe the Second Amendment  geïnterpreteerd moet worden:
 • Een deel van de Amerikanen vindt dat deze wet voorziet in wapenbezit van een georganiseerde groep om zich eventueel te kunnen beschermen tegen een onderdrukkende federale regering. Alleen mensen die lid zijn van zo'n officiële militie mogen een vuurwapen dragen. De staat mag deze milities dus ook niet verbieden.
 • Een ander deel van de Amerikanen, waaronder de zeer invloedrijke National Rifle Association, vindt dat de wet iedere individuele burger het recht geeft om een vuurwapen te dragen om zich te beschermen tegen gevaar. De passage die over burgermilities gaat, was nooit bedoeld om individuele burgers het recht te ontzeggen om een vuurwapen te bezitten.
 • Daarnaast zijn er Amerikanen die van mening zijn dat deze wet werd geschreven met als doel een permanent leger op te zetten. Aangezien de VS nu een sterk leger heeft dat zich tegen buitenlandse krachten kan verdedigen en een goed functionerend politie-apparaat, is het originele doel van deze wet komen te vervallen en is het recht van individuen om een wapen te bezitten of te dragen niet meer nodig en zelfs onwenselijk.

Tot nu toe hebben de Amerikaanse rechtbanken altijd in het voordeel van de tweede interpretatie geoordeeld.


Enkele Feiten

 • Van het totale aantal vuurwapens (265 miljoen) in Amerika zijn 130 miljoen in het bezit van 3 procent van de bevolking.
 • In 2017 waren er bijna 40.000 doden als gevolg van moord of doodslag door een vuurwapen. Dit betekent dat er bijna 109 mensen per dag door een wapen worden gedood.
 • Bij 60 procent (23.854 in 2017) van de vuurwapendoden gaat het om zelfmoord.
 • Uit de cijfers van 2016 blijkt dat er 8 kinderen per dag omkomen door een wapen. Dit is doodsoorzaak nummer twee bij jongeren onder de 19 jaar.
 • In alle staten in de VS is het burgers toegestaan om een verborgen wapen bij zich te dragen (concealed carry).
 • In 31 staten mogen burgers openlijk een wapen dragen (open carry). In 13 staten is dit alleen toegestaan met een speciale vergunning. In de staten New York, California, Florida, Illinois en South Carolina is het verboden om openlijk een vuurwapen te dragen.
 • Van 2004 tot 2013 zijn er 316.545 Amerikanen omgekomen door vuurwapengeweld en 313 door een terroristische aanval.
 • In 2013 werden er meer dan 23 wetsvoorstellen ingediend die het wapenbezit wilden beperken. Geen enkel wetsvoorstel heeft het ooit gehaald.
 • Een onderzoek naar vuurwapengeweld en manieren om het tegen te gaan, werd in 2015 door een meerderheid van het Congres afgewezen.
 • In 2015 hebben zich in de VS meer dan 294 schietpartijen voorgedaan waar meer dan vier mensen bij betrokken waren. Dit betekent dat er zich in de VS meer dan 1 schietpartij per dag voordoet. In dezelfde periode hebben zich meer dan 45 schietpartijen op scholen voorgedaan.
 • Bij een schietpartij is de gemiddelde leeftijd van de schutter 34 jaar.
 • De schietpartijen die sinds 1991 de meeste dodelijke slachtoffers hebben gemaakt, zijn die in Las Vegas in 2017 (58 doden) en Orlando in 2016 (49 doden).
 • Volgens het Gun Violence Archives zijn er in 2015 bijna 10.000 mensen omgekomen en 20.000 mensen gewond geraakt door een vuurwapen. 
 • Tussen 1968 en 2011 zijn er in de VS meer Amerikanen omgekomen door een vuurwapen (namelijk 1,4 miljoen) dan dat er Amerikanen vanaf de Amerikaanse Revolutie (1775) tot 2011 in oorlogen zijn omgekomen (namelijk 1,2 miljoen).
 • Grote schietpartijen komen het meest voor in Chicago, New Orleans en Memphis, steden waar veel armoede heerst (die veel sociale problemen veroorzaakt) en veel geweld voorkomt.
 • Elke keer als er zich een grote schietpartij heeft voorgedaan, zoals recentelijk de schietpartij op een middelbare school in Texas, laait in de Verenigde Staten de discussie over vuurwapenbezit op. Tot nu toe hebben deze discussies nog niet geleid tot strengere wapenwetten. 

Wereldkaart van het vuurwapenbezit per 100 inwoners in 2007 


In deze documentaire van de krant The Guardian keert fotograaf Zed Nelson 18 jaar na het maken van het fotoboek 'Gun Nation', waarin hij mensen met hun wapens portretteerde, terug met de vraag waarom Amerika nog steeds zo'n intense liefde voor wapens koestert:
Het Gun Violence Archive probeert het vuurwapen gerelateerd geweld in de VS zo accuraat mogelijk bij te houden._______________________________________________________________________________________

Bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten